Onderwerp

Corruptie gemeente Lochem: waarom houdt deze gemeente één luide ondernemer de hand boven het hoofd?

Door

Julia c

Ik ben een journalist met familie in het gebied.
Ingestuurd: 22 april 2018

Wat moet worden onderzocht?

Naast het natuurgebied de Gorsselse Heide bevindt zich een buitenkartbaan. Al 25 jaar neemt de gemeente Lochem beslissingen ten gunste van de ondernemer van de kartbaan, ondanks constante bezwaren van omwonenden en een miljoenenherstel van het natuurgebied door de provincie. Een greep uit de problematiek: de kartbaan blijkt op de hoogte te zijn van wanneer de gemeente geluidsmetingen uitvoert; de gemeente legaliseert uitgevoerde bouwwerken nadat deze zonder vergunning zijn gebouwd.

Voor wie heeft dit gevolgen?

Omwonenden lijden onder het geluid en intimidatie van de gemeente als ze van zich laten horen. Voor recreanten is het gebied minder prettig.

Waarom moet dit verhaal worden onderzocht?

Deze lokale macht moet worden gecontroleerd. Het natuurgebied dat wordt aangetast is net voor miljoenen hersteld door provincie Gelderland.

23 Bijdragen

Alleen leden van Follow the Money kunnen bijdragen plaatsen.

Wil je meepraten?

Word lid Inloggen
Zelfs uitspraken van de rechtbank lapt de Gemeente Lochem aan Haar laars . De gemeente is door de Rechter al gesommeerd om te controleren op momenten dat er overtredingen te verwachten zijn .
Klopt helemaal deze pitch.
Niet meer van deze tijd om in dit mooie natuurgebied een dergelijk milieu onvriendelijk en veel lawaai overlast veroorzakende 'kartbaan' in stand te houden. En dit geldt niet alleen voor de kartbaan zelf maar ook voor alle te hardrijdende bezoekers ervan over de openbare wegen. Het wordt nu echt tijd dat onze duurzame en groene gemeente Lochem duurzaam gaat acteren, practise what you preach!
Deze reactie is uit mijn hart gegrepen en prachtig verwoord
Ik heb de afgelopen jaren geen enkel moment gemerkt dat de gemeente Lochem mededogen heeft met de omwonenden van de kartbaan vanwege het leed dat hen wordt aangedaan door het voortdurende lawaai .
Hoe is het toch mogelijk dat de kartbaan een vergunning aanvraagt voor een klimrots van 60 m2 en opgeeft dat dit voor een bedrag van 3500 euro zal worden gebouwd en dan een enorme betonnen kolos van 200 m2 laat bouwen, waar ze veel oude bomen en struiken illegaal voor hebben gekapt en wat inmiddels zeker meer dan 300.000 euro heeft kost, zonder dat de gemeente hier iets van zegt. Moet je als burger eens iets anders bouwen dan je hebt aangevraagd, dan staan ze meteen op de stoep.
Als omwonenden dan een verzoek indienen om handhavend op te treden, wordt er doodleuk door de gemeente gezegd dat er gebouwd wordt volgens de vergunning. Pas na bijna een jaar lang procederen (en ondertussen bouwt de kartbaan almaar verder) geeft de gemeente eindelijk toe dat het wel degelijk anders is en laat de kartbaan een aanvraag voor een nieuwe vergunning indienen die ze dan binnen 3 weken goedkeurt.
Volgens vele omwonenden gebeurt het zo al tientallen jaren: uitstel en nog eens uitstel en dan een afwijzing, net zo lang totdat de burger het vertrouwen verliest en opgeeft.
Als omwonende sinds heel veel jaren heb ik het allemaal zien gebeuren: van een vriendelijk recreatief kartbaantje waar niemand last van had is sinds de nieuwe eigenaar niet alleen de overlast vertienvoudigd maar zijn de betrokken toezichthoudende en vergunning-verlenende ambtenaren allemaal dikke vriendjes met de eigenaar geworden. De omwonenden worden op een schandalige wijze geïntimideerd door de gemeente en de omgevingsdienst Achterhoek. Klachten worden weggewuifd met de mededeling dat de ondernemer 'aan alle eisen van de vergunning voldoet'. Maar zelfs met oordopjes en gesloten dubbele ramen verga je binnenshuis van de herrie. Kortom, deze hele kwestie stinkt erger dan rotte vis.
Als omwonende sinds heel veel jaren heb ik het allemaal zien gebeuren: van een vriendelijk recreatief kartbaantje waar niemand last van had is sinds de nieuwe eigenaar niet alleen de overlast vertienvoudigd maar zijn de betrokken toezichthoudende en vergunning-verlenende ambtenaren allemaal dikke vriendjes met de eigenaar geworden. De omwonenden worden op een schandalige wijze geïntimideerd door de gemeente en de omgevingsdienst Achterhoek. Klachten worden weggewuifd met de mededeling dat de ondernemer 'aan alle eisen van de vergunning voldoet'. Maar zelfs met oordopjes en gesloten dubbele ramen verga je binnenshuis van de herrie. Kortom, deze hele kwestie stinkt erger dan rotte vis.
Als het een gemeente te heet onder de voeten wordt, omdat ze denken dat ze de inhoudelijke discussie gaan verliezen, dan zetten ze een nieuw wapen in: ze verklaren de burger gewoon niet ontvankelijk. Die tactiek gebruikt de gemeente Lochem nu ook, buren en belangenverenigingen worden niet ontvankelijk verklaard, zodat je naar de rechtbank moet om inhoudelijk de discussie met de gemeente aan te kunnen gaan. Dan ben je weer een half jaar verder. Een zwaar onethisch ontmoedigingsbeleid.
Dit lijkt mij een interessant onderwerp toe vanwege de juridische wapens die in vergelijkbare situaties worden gebruikt.
Het monddood maken van je eigen gemeentebevollking is wel een heel triest wapen, met een autoritaire arrogantie. Maar het laat ook zien dat de gemeente in het nauw zit
Het monddood maken van je eigen gemeentebevolking is intussen gemeengoed geworden, vrees ik. Ik wijt dat aan de (letterlijk) steeds grotere afstand tussen bestuur en bevolking. Waarmee het bestuur zich steeds minder gelegen hoeft te laten aan wat de bevolking wil, doch vooral zijn/haar eigen voordeeltjes kan najagen. Je ziet de bevolking haar frustratie daarover steeds meer uiten in verbale en fysieke agressie. Dit laatste keur ik zeker niet goed, want het kan alleen maar verder escaleren. Daarom zie ik meer heil in het zoeken naar de zwaktes van de juridische onderbouwing binnen het bestuur om haar aldus te bestrijden.
Ik heb vernomen dat veel slachtoffers zich niet meer durven te roeren en zelfs niet alhier durven te stemmen, hoewel het anoniem stemmen betreft. Hier speelt een nare combinatie van corruptie, criminaliteit en intimidatie. Nog wel.
wat krijgt de gemeente allemaal betaald voor het lichten van de vergunningen en regels ten dienste van mijnheer Cartbaan, of is het een kwestie van blackmail, heeft de burgemeester iets gedaan wat niet mag, is hij/ zij betrapt op iets en heeft Cartbaan-houder hen bij de strot?
Door alle geluidsoverlast worden er om de zoveel tijd geluidsmetingen uitgevoerd. Deze zijn formeel natuurlijk "onaangekondigd", maar op de een of andere manier is er op dagen van een de kartbaan opvallend stil.
Het staat buiten kijf dat de ondernemer weet wanneer deze metingen uitgevoerd gaan worden. De vraag is dan: welke overwegingen heeft de gemeente, of een individu binnen de gemeente, om dit aan hem door te spelen?
Er wordt opvallend rustig gekart, met kleinere kartjes op de dagen dat de ODA , Omgevingsdienst Achterhoek,
“onaangekondigd” controle metingen verricht.
Er worden nooit overtredingen van de toegestane geluidsbelasting in de omgeving geconstateerd .
Er worden allerlei metingcorrecties toegepast, meewind, tegenwind, geen wind maakt niet uit, er is altijd een correctie te gebruiken.
Klachten van buurtbewoners zijn nog nooit gehonoreerd .
Klagen heeft geen zin, maakt niet uit wat de overlast is. Er komt altijd de standaard email dat het onwaarschijnlijk is dat de geluidsnormen zijn overschreden. De buurt is er moedeloos en hopeloos van geworden en dat is precies wat de gemeente wil bereiken.
Het plezier van een paar karters om een hoop herrie te maken gaat ten koste van het woongenot en leefplezier van honderden omwonenden. En de gemeente faciliteert keer op keer elke uitbreiding van de kartbaan. De gemeente heeft het zelfs gepresteerd om van het terrein van de kartbaan jaren geleden plotseling een gezoneerd industrieterrein te maken zodat de kartbaan veel meer herrie mocht gaan maken, temidden van natuurterreinen zonder dat de omwonenden hier iets van wisten. Wat is toch het belang van de gemeente?
Ik ben direct belanghebbende doordat we hemelsbreed nog geen kilometer aan de oostkant van de kartbaan Eefde wonen.
Met name in de stille avonduren hebben we overlast van het lawaai van de kartbaan.
Ik steun het initiatief om de relatie gemeente Lochem versus de karting Eefde te onderzoeken.
Volgens mij sluit het circuit iedere dag om 17u en uit ervaring weet ik dat er dan echt geen karts meer de baan op mogen, dus hoe heeft u er dan in de avond last van? Tenzij uw avond al om 16u begint uiteraard.
Ik heb hier regelmatig gekart en de mensen hier zijn ontzettend vriendelijk en letten heel goed op het geluidsniveau en welke motoren wel / niet toegestaan zijn. De kartsport heeft het al zo lastig in Nederland, dat ik het zonde zou vinden als FTM hier achteraan gaat omdat een paar mensen die in de buurt zijn gaan wonen hier last van hebben.

Het circuit in Eefde bestaat sinds 1961 en als je daar dus in de buurt gaat wonen dan hoor je te weten dat er geluidsoverlast kan zijn. Het circuit in Driebergen zit met hetzelfde probleem, daar is een woonwijk naast het circuit gebouwd en wordt er ook geklaagd over geluidsoverlast. Bizar!
Beste Sander, het is wel duidelijk dat jij niet in de omgeving van de kartbaan woont, want dan wist je dat de kartbaan regelmatig ook na 17u open is. Kijk even op hun website, daar staat aangegeven dat je ook buiten de reguliere openingstijden kunt karten. Gewoon even contact opnemen. Die sarcastische opmerking "tenzij uw avond al om 16u begint" is dus zeer ongepast.
Sanderrr? Het lijkt wel of ik hier Sander Hofland van de gemeente Lochem hoor praten.
Bijna alle woningen in de omgeving van de kartbaan stonden er al lang voordat er een skelterbaan in 1961 ontstond. Dus de skelterbaan, die om onverklaarbare redenen mocht uitgroeien tot een gedrocht van een kartbaan, had zich al die tijd aan de omwonenden moeten aanpassen en niet andersom.
De omwonenden zijn niet tegen een kartbaan, maar wel tegen de herrie en de stank die deze kartbaan veroorzaakt.
Niet voor niets zijn er in Nederland steeds meer kartbanen met alleen nog maar elektrische karts. Die zijn sneller (grotere kick?), stiller en schoner. Het enige is dat sommige karters de herrie van hun kart missen. Maar voor die simpele zielen hoeven niet honderden omwonenden hun woongenot en levensgeluk op te geven.
Nee hoor, ik woon in het midden van het land maar heb wel met veel plezier in Eefde gekart. Sommige indoor kartbanen gaan idd over op electrisch maar op buitenbanen zie je dat nog niet, de wedstrijdkarts die de mensen zelf mee nemen zijn nog steeds op benzine. Ik verwacht overigens wel dat binnen 5 jaar ook hier een verandering in zal komen.

Er zijn duidelijke afspraken met de gemeente over de geluidsmetingen en volgens mij let men goed op de norm - een groot aantal motoren is daarom ook verboden op Eefde. De huurkarts zijn simpele en stille 4-takt motoren en voor eigen rijders zijn de toegestane motoren steeds beperkter.

De kartsport heeft het al zo moeilijk in Nederland, het zou zonde zijn als ook dit leuke circuit de nek om gedraaid wordt. Ga eens kijken op een zondagochtend bij de kartlessen voor kinderen en zie hoeveel plezier men heeft.
Het kleine beetje natuur wat we in Nederland hebben, moet ten allen tijden behouden blijven. Nooit moet het gewin van enkelen prevaleren boven het algemeen belang.