Onderwerp

Strand Enkhuizen "weggegeven" aan Droomparken

Door

Zarco ZZ 2

Gedupeerde
Ingestuurd: 1 juni 2021
Bewerkt: 1 juni 2021

Wat moet worden onderzocht?

Het strandgebied van Enkhuizen, het Enkhuizer Zand, is voor €335.000 verkocht aan een projectontwikkelaar die het voor een onbekend bedrag (vermoedelijk 15 miljoen euro) aan Droomparken heeft verkocht. De gemeente geeft geen openheid van zaken ondanks de inspanningen van Chris Segerius. En een nieuw strand voor de bewoners van Enkhuizen, daar zijn nog geen concrete afspraken over vastgelegd. Voor meer info, zie https://pimsep.com

Voor wie heeft dit gevolgen?

Alle bewoners van Enkhuizen

Waarom moet dit verhaal worden onderzocht?

De gemeente Enkhuizen houdt alle info achter.

9 Bijdragen

Alleen leden van Follow the Money kunnen bijdragen plaatsen.

Wil je meepraten?

Word lid Inloggen

Chris Segerius 1

Iets nauwkeuriger omschrijving. Wat verkocht is, is de concessie tot herinrichting van het recreatieoord op voorwaarde dat de benodigde grond voor een camping annex Droompark en een tweede Droompark gratis ter beschikking zou worden gesteld. Voor die concessie werd € 335.000,- betaald op voorwaarde, dat de gemeente 10 jaar lang zou afzien van inkomsten uit toeristenbelasting en exploitatiebijdrage aan het (bestaande) gemeentelijke recreatie bad.
De herinrichting omvat verder de aanleg van een strand dat beide locaties met elkaar verbindt en ook toegankelijk zal zijn voor de inwoners van Enkhuizen. Alsmede de inrichting van ligweides en parkeerterreinen behorende bij het strand.
Verder is het project niet voor 30 miljoen aan Droomparken verkocht door een lokale ontwikkelaar, maar voor een onbekend bedrag. Vermoedelijke 15 miljoen.
Alleen de uiteindelijk grondwaarde van het gebied is geschat op 30 miljoen. Daarboven komt nog de opbrengst uit de verkoop van recreatiewoningen en exploitatie van camping en beide resorts.
Chris Segerius
Hoi Chris, dank je voor verduidelijking. Ik heb het bedrag wel even aangepast.
Wellicht kunnen jullie de krachten bundelen met https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/401. Deze is wat algemener geformuleerd, maar lijkt wel hetzelfde soort probleem aan te willen kaarten.
Ik ben bang dat Enkhuizen een tamelijk specifiek probleem is met een relatief eenvoudige bewijsvoering, omdat ik het proces al 10 jaar volg en er al honderden beschouwingen over heb geschreven. Het laten verwateren tot een algemene opvatting over vakantieparken lijkt me geen goed idee. Maar ik ben niet de eigenaar van de pitch.
Hoi Arno, ik snap wat je bedoelt maar wat Chris hier ook aangeeft, Enkhuizen heeft een specifiek probleem wat wij graag aangekaart zien. Als een algemene casus wordt onderzocht, valt mogelijk ons issue weg (het ligt natuurlijk altijd bij FTM om de keuze te maken welke pitch ze gaan onderzoeken).
Bedankt voor het meedenken en succes met jullie pitch! 💪
Misschien kunnen deze en de volgende pitches bij elkaar genomen worden onnder de noemer:
"bouwplannen bedreigen schaarse natuurwaarden en recreatiegebieden"?

https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/427
Schouwen Duiveland
https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/346
Gemeente Leiden speelt onder een hoedje met projectontwikkelaar Oudendal on gemeente Oegstgeest
https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/349
Hoeveel bos moet er weer worden gekapt!?
https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/356
Dubieuze bouwplannen mega-logistiek in natuurgebieden Wijkevoort/Koningshoeven te Tilburg.
https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/360
Strand Enkhuizen "weggegeven" aan Droomparken
https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/363
Bouw van 3 woontorens in het Prins Hendrikpark (Ijzeren vrouw) in 's-Hertogenbosch.
https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/364
Bestaande natuurwaarden zullen in het geding komen, terwijl dat vermijdbaar is.
https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/386
REZ Enkhuizerzand, Enkhuizen
https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/401
Machtsgreep in kustrecreatie: wie is gebaat bij de #verroompottisering?
https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/415
Op 4 januari 2021 wordt het Vakantiepark De Hertenhorst in Beekbergen overgenomen.r
Misschien kunnen deze en de volgende pitches bij elkaar genomen worden onder de noemer:
"Vermoedens van corruptie of belangenverstrengeling"?

https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/338
financiele belangen en vertragingstechniek gemeentes
https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/339
belangen van projectontwikkelaars in relatie tot gemeentebestuurders
https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/341
Wat doet een gemeente daadwerkelijk met inspraak van bewoners bij grote bouwplannen?
https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/345
Part 2 Hoenderlo terrein 75 Hect.
https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/346
Gemeente Leiden speelt onder een hoedje met projectontwikkelaar Oudendal
https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/348
De nieuwe Kuip en de besluiten chaos
https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/350
De relatie tussen rechts-populistische politici en woningbouwverenigingen.
https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/357
In de brand uit de brand; de start van een nieuwe meubelboulevard
https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/358
Verbreding van de A27 dwars door Amelisweerd.
https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/360
Strand Enkhuizen "weggegeven" aan Droomparken
https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/368
De macht in de woningcoöperaties. Eerst hadden de huurders de macht in deze coöperaties.
https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/371
Verdubbeling aantal vakantiehuizen in Nederland sinds 2010 (bron NOS)
https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/373
Het proces dat duurzaam vernieuwen goedkoper is dan aanmodderen
https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/377
klimaatbestendigheid uitbreiding Noord/Zuidlijn richting luchthaven onder zeeniveau
https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/379
Beperkende regelgeving en effecten rond woningbouw voor starters
https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/384
Gasvrij wonen belangen
https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/385
grote expertise ongelijkheid tussen publieke en private spelers in de bouwput
vervolg 'Corruptie'
https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/386
REZ Enkhuizerzand, Enkhuizen
https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/390
Ongebruikte bouwgrond
https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/392
Het verschil tussen werkelijke bouwkosten en de verkoopkosten, de invloed van de projectontwikkelaar
https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/393
Is het voor gemeenten noodzakelijk om maar te blijven bouwen om hun begroting rond te krijgen?
https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/394
166 hectare voor data centra Zeewolde
https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/395
Het torpederen door VVD-wethouder Raat van de tunnel voor de te verbreden rijksweg A9 in Amstelveen.
https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/396
Gemeentelijke grondspeculatie
https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/399
Waarom werken gemeenten zo moeizaam en traag mee aan initiatieven van oudere inwoners om een hofvorm
https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/406
Bouwen voor beleggers en niet voor de burger viert hoogtij in Utrecht
https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/411
Winsten ontwikkelaars voor lage kwaliteit langs Spaarne Haarlem?
https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/413
Belangenverstrengeling van wethouders met projectontwikkelaars.
https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/418
Donaties aan Willem Engel en consorten. Aankoop grond in Spanje met gedoneerd geld
https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/419
Corrupte banden bouwwereld gem. Den Haag
https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/420
Waarom werden er geen sociale huurwoningen gerealiseerd in de wijk Tichellande in de gemeente Druten
https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/423
Geopolitieke zaken rondom grondeigendom
https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/425
Wie lobbied / maakt en beslist over dit bouwbeleid ?
https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/433
De vvd-wethouder Rotterdam breekt grootschalige sociale huur af.

Chris Segerius 1

Waarvoor ik de hulp van FTM zou willen inroepen is het volgende. Het Enkhuizer college heeft onderhands een concessie (tot herinrichting van haar recreatieoord) gegund aan een speciaal voor dat doel opgerichte bv, zonder personeel en een eigen vermogen van € 200,- .
Die bv is (inclusief de door haar verkregen concessie) met (naar verluidt) 3 miljoen winst verkocht aan Droomparken.

Bij de gunning van de concessie spelen 2 documenten een belangrijke rol. De offerte die is uitgebracht door de BV en het taxatierapport, dat bevestigde dat de offerte marktconform was. Beide documenten zijn vertrouwelijk/geheim verklaard, met als gevolg dat de raad nooit de moeite heeft genomen om ze in te zien.

Mijn Wob verzoek ze te mogen inzien is afgewezen. Ik heb die afwijzing niet voorgelegd aan de bestuursrechter. Na 8 maanden soebatten via mijn blog heeft een deel van de raad besloten het taxatierapport alsnog te willen inzien. Met de daarmee verworven kennis is niet anders gebeurd, dan dat er een motie is ingediend waarin geëist wordt dat het taxatierapport (plus gespreksverslagen) openbaar wordt gemaakt. De motie is aangenomen.

Het college heeft daarop geantwoord, dat ze over de openbaarmaking de mening van Droomparken wil weten, alvorens men gehoor zal geven aan de motie. Iets waar de raad mee akkoord is gegaan.
Omdat het volstrekt duidelijk is, dat de raad niet in staat is tot het instellen van enige vorm van onderzoek (men heeft heeft mijn onderzoek alleen maar tegengewerkt) heb ik het Presidium gevraagd of ze een onderzoek door FTM zou toejuichen en er aan zou willen meewerken.
Ik heb het verzoek gisteren gedaan. De ervaring leert dat men niet antwoord, maar er is net een nieuwe griffier aangesteld, wie weet heeft hij andere opvattingen. Doel van het onderzoek zou moeten zijn, college en raad te bevragen naar hun motieven en alsnog trachten inzage te krijgen in de offerte en de taxatie.