Onderwerp

De verwevenheid tussen Nedmag BV, met 50% aandeelhouder NOM en EZK die deelt in opbrengt en winst.

Laatst bewerkt: 2 april 2019
Door

Jakoba 2

Vanuit de Bewonersgroep Borgercompagnie samen met de st. Stopzoutwinning vragen wij aandacht voor onze zorg over ons bedreigde leefmilieu

Jury oordeel

Dit voorstel heeft niet alleen de meeste publieksstemmen gekregen, het is ook in de tweede fase goed uitgewerkt. Jakoba heeft een onderzoeksteam weten te formeren en een deugdelijk, goed onderbouwd plan van aanpak gemaakt. Dat geeft de redacteuren die het onderzoek gaan doen straks een vliegende start.

Daarnaast heeft in onze overwegingen ook een rol gespeeld dat het thema zoutwinning niet alleen interessant voor het wingebied van Nedmag in Groningen en Drenthe. Ook in Overijssel en Friesland wordt zout gewonnen. De achtergrond daarvan verschilt nogal, maar de problematiek die met deze delfstofwinning is gemoeid vertoont raakvlakken. Het is veel minder belicht dan de gaswinning.

In overleg met de betrokken redacties van de regionale omroepen hebben we daarom besloten dat we ons niet beperken tot Groningen en Drenthe, maar alle zoutwinning in Noordoostelijk Nederland onder de loep gaan leggen. We denken dat we daarmee een onderwerp te pakken hebben dat voor een groot publiek interessant is.

Pitch-winnaar Jakoba Gräper: ‘De afgelopen dagen hebben wij (de bewonersgroep Borgercompagnie en de Stichting Stop Zoutwinning) er met elkaar hard aan gewerkt om de Pitch uit te werken. Ik ben heel blij dat we zoveel steun hebben gekregen en kijk uit naar de programma’s en artikelen die jullie gaan maken.’

Wat moet worden onderzocht?

Nedmag BV brengt enorme schade toe aan mens en milieu. Schade waar ook komende generaties de gevolgen van gaan ondervinden. Ik wil graag uitgezocht hebben hoe het mogelijk is dat de "overheid" die ons dient te beschermen tegen private uitbuiters van onze leefomgeving diezelfde private uitbuiters faciliteert hun vernietigende werkzaamheden voort te zetten. EZK als vergunningverlener kan Nedmag nooit objectief beoordelen zolang het eigen financiele belang van EZK en de NOM daarin een rol spelen.

Voor wie heeft dit gevolgen?

Directe gevolgen voor de inwoners van de gem Veendam, Midden-Groningen en Tynaarlo.

Waarom moet dit verhaal worden onderzocht?

Omdat de burger buitenspel gezet wordt en zoet wordt gehouden met de mogelijkheid van de gang naar de rechter en daar vastloopt.

pitch.show.location_question

Veendam, Midden-Groningen, Tynaarlo en mogelijk andere plaatsen uit het concessiegebied.
De artikelen gebaseerd op de winnende pitch
Zoutwinning in Nederland
13 december 2021

Rechter fluit ministerie EZK terug: veiligheid gaat bij zoutwinning voor economisch belang

Birte Schohaus
8
Zoutwinning in Nederland
25 juli 2021

Podcast | Ook schade zoutwinning wordt ontkend (maar wel betaald)

Frederique de Jong & Birte Schohaus
1
Zoutwinning in Nederland
14 juli 2021

NAM draait op voor schaderekening die zoutwinner niet wil betalen

Birte Schohaus & Martijn Folkers
6
Zoutwinning in Nederland
6 juli 2021

Ondanks risico’s mag omstreden zoutwinner van ministerie tot 2045 doorgaan

Birte Schohaus & Martijn Folkers
13
FTM Lokaal
19 juni 2020

Bodemdaling gevaarlijk? In Groningen mag de zoutwinning gewoon doorgaan

Birte Schohaus
3
FTM Lokaal
17 oktober 2019

Zout is werk en banen gaan in Groningen voor alles

Birte Schohaus
2
Zoutwinning in Nederland
14 oktober 2019

Zoutwinning: de winst vloeit naar het buitenland, maar de provincies blijven met de brokken zitten

Arne van der Wal & Goos de Boer
27
FTM Lokaal
9 augustus 2019

Met de noodvoorraad diesel in Twentse zoutholtes kán het niet misgaan

Mira Sys
25
FTM Lokaal
3 augustus 2019

Tientallen zoutgaten met kans op kraters in Twente: ze vullen duurt meer dan honderd jaar

Mira Sys
19
FTM Lokaal
23 juli 2019

Wat maakt het Gronings zout zo ‘uniek’ dat we milieuschade en verzakte huizen op de koop op toe nemen?

Birte Schohaus
11
FTM Lokaal
3 juni 2019

Deze vrouw vecht al decennia tegen de winning van zout

Birte Schohaus
12
24 april 2019

#Noordoostpitch: dit gaan we onderzoeken

Arne van der Wal
2
FTM Lokaal
10 april 2019

Het knettert in Noord- en Oost-Nederland: meer dan 100 Pitches

Arne van der Wal
4
FTM Lokaal
2 april 2019

#noordoostpitch: bepaal mee wat we gaan onderzoeken in Noord- en Oost-Nederland

Arne van der Wal
2

32 Bijdragen

Redirecting to https://www.ftm.nl/inloggen Redirecting to https://www.ftm.nl/inloggen.
Oudste eerst
Nieuwste eerst

Bernard 22 1

Goed initiatief, mag wat mij betreft tot op de bodem uitgezocht worden. De meeste aandacht in Groningen gaat vaak uit naar de gasboringen, maar er wordt weinig aandacht besteed aan de activiteiten van Nedmag, dat magnesiumzout uit de bodem wint waardoor eveneens verzakkingen ontstaan. Extra punt van aandacht is dat de overheid, middels de NOM, ook mede-eigenaar is van Nedmag. Mijn stem hebben jullie!

Margie Johnson 1

Goede zaak dat dit eindelijk eens goed wordt uitgezocht!
Goede zaak dat dit eindelijk eens goed wordt uitgezocht!
Dit is vaak het ondergeschoven kindje in vergelijking met de gaswinning, maar heeft dezelfde impact op de bewoners van Veendan, Borgercompagnie en omstreken. Ben benieuwd hoe dit gaat uitpakken.

Luuk 51 1

Onze provincie is een zinkend schip, door alles onder onze bodem van daan te halen laten wij het langzaam breken en naar de diepte zakken, en de problemen die hierdoor ontstaan laten wij achter voor onze kinderen en kleinkinderen terwijl anderen zich hier aan verrijkt hebben en hun handen in onschuld wassen. De veroorzakers moet het oplossen en iedereen schadeloos stellen.
Zodat ook onze kinderen en kleinkinderen hier een toekomst kunnen opbouwen.

sita 1

Zoutwinning in Veendam worden gevolgen sterk onderschat .B&W houd college en raad voor dat werkgelegenheid in geding komt.
Veendam krijgt steeds meer te maken met aardbevingen.
In Veendam vind 3 dubbel mijnbouw plaatst.
Zoutwinning, Gaswinning en waterwinning.
Mensen die schade ondervinden worden van Kastje naar de muur gestuurd en weer terug.
Er zijn diverse ondergronds lekkage geweest door zoutwinning/Nedmag, wat doet dat op termijn met onze natuur?? wat doet dat op termijn met Veendam.?
Houd Veendam ook voor de verre toekomst bewoonbaar !

De Jong 1 1

Bodemverzakkingen in en om Borgercompagnie. Door de Nedmag, met hulp van investering van de (semi)overheid onder de noemer van de NOM. Mag tot op de bodem uitgezocht worden.

Jonker 1

Wij horen snachts de zoutwinning als we in bed liggen. Een geluid dat je niet gelijk hoort maar wel voelt. Zou graag zien dat dit onder de loep genomen wordt.

Jody 5 1

Jonker
Helemaal waar !!
Nedmag vernietigt de bodem en het Laag Frequete Geluid dringt overal doorheen.
Stop met de zoutwinning!
Na 45 jaar is het genoeg !

https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/quarks-und-co/video-und-ploetzlich-ist-die-erde-weg-die-gefahr-der-loecher-unter-uns-100.html
Wat bizar, hoe klinkt dat? Is er een mogelijkheid om het op te nemen denk je?

Jeanet Winters 1

Goed dat dit uitgezocht wordt. Hopelijk snel zodat er een verbod komt om Zout uit onze bodem te halen. Mensen raken in de stress net als bij de gaswinning. Mijn stem hebben jullie gekregen!

robert 239 1

Via deze weg verstrekt EZK winningsvergunning aan zichzelf. Ook verkrijgt men daaruit concessievergoedingen ( hoeveel?). De omgeving heeft de lasten maar niet de lusten. Schades worden ontkent en stelselmatig afgewezen. Er is 1 bouwkundig bureau die schade opneemt, beoordeeld en altijd afwijst. Ga je de bezwaarprocedure in dat blijkt dit bureau als adviseur van Nedmag op te treden. Dit bureau stoelt zijn rapporten op onderzoeken uitgevoerd en betaald door Nedmag.

Versteeg 1

Zou mooi zijn als Borgercompagnie en Veendam de onderste steen boven krijgen in dit dossier. Dit gaat veel bewoners aan het hart.

Jenny 23 1

Fantastisch dat dit eindelijk wordt onderzocht.

Pieter 248 1

Ik heb de indruk dat de overeenkomst tussen Nedmag en het lokale waterschap erg ongunstig is voor de gemeenschap van Veendam, Midden Groningen en Hoogezand.

R. Thalen 3

De overheid heeft 50% van de aandelen van zoutwinner Nedmag en deelt in de opbrengst. Omwonenden lijden onder schade en overlast.

De overheid heeft dus financiële belangen bij de Nedmag zoutwinning maar is ook degene die de vergunningen afgeeft en verantwoordelijk is voor de controles en de handhaving, een zeer discutabele, ontoelaatbare belangenverstrengeling!

Zie voor meer informatie: https://stopzoutwinning.nl/
Succes!

De Clercq 1

Uitzoeken graag! Dit is al veel te lang aan de gang met verzakkingen en overlast tot gevolg. Wat is de rol van de overheid in dit dossier?

Jenny 23 1

De tijd dringt, laat het niet te laat zijn.

Leenders 1

De NEDMAG benadeelt bewoners met hulp van de overheid. Tijd dat dit goed onderzocht en aangepakt wordt.

Jean-Pierre 2 1

Volgens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) een publiekrechtelijke instelling die onder de Wob valt maar NOM doet er alles aan om zich aan die verantwoordelijkheid te onttrekken en de bestuursrechter heeft zich in een door Stichting Stop Zoutwinning aangespannen rechtszaak onbevoegd verklaard.

Democratische controle is hierdoor onmogelijk, ongehoord!
Beste Jean-Pierre, Deze reactie is aan de zeer late kant, maar ik wilde toch even de moeite nemen, om je te bedanken voor deze verhelderde informatie. Omdat ik vroeger bestuurslid ben geweest van diverse Milieu organisaties en ook bij de Consumentenbond heb gewerkt, interesseer ik mij nog steeds over alles wat gaande is in dit land. Ondanks dat ik mij nergens meer over verwonder, heeft mij je berichtgeving toch wel weer geschokt. Hoe is het mogelijk, dat deze zoutwinning gewoon nog kan doorgaan? Moet dan alles wijken, alleen voor het geldelijk gewin. Ik hoop dat jullie groepering met behulp van de Follow the money iets tot stand kan brengen. Succes.

Lies Zondag 1

Net als in het windmolendossier dreigt de burger zowel door poliek als door de rechterlijke macht buiten spel gezet te worden. Als niemand de overheid en justitie controleert, dan ligt hier een taak voor Follow the money.

Nicolien 1

Het onderste uit de kan halen, de waarheid naar boven komt en verantwoordelijkheid nemen.

Nel 11

Prima voorstel. Het moet voor eens en altijd duidelijk worden. Wat de verwevenheid is tussen Nedmag en EZK. Het kan niet zo zijn dat EZK enerzijds financieel betrokken is bij Nedmag en anderzijds de vergunning voor de winning van magnesiumzout afgeeft.

Gerard Booij 3

Van harte met de verkiezing van je pitch.

Cora 10 1

Uitstekend initiatief om de belangenverstrengeling van overheid/EZK met Nedmag onder de loep te nemen. Ook in dit dossier wegen economische belangen zwaarder dan schade aan mens en milieu, overlast, veilige toekomst. # Nedmag veroorzaakt grootste bodemdaling (versus zeespiegelstijging) # Nedmag kán geen garanties voor veilige winning geven (van calamiteit naar calamiteit) # Er is geen onafhankelijk deskundigheid. # Nedmag koopt plaatselijke 'goodwill' en strooit met geld en sponsoring. # Er is geen nationaal belang. # De overheid is via de aandeelhouder NOM economisch en moreel verweven met Nedmag.
Follow the money, succes met dit dossier!!!
Het moet zo worden dat wettelijk wordt vastgelegd dat van alles wat de overheid eraan verdient zonder uitzondering 50% apart wordt gezet op een speciale rekening waaruit schades worden vergoed.
Dit moet inderdaad tot de bodem uitgezocht worden. Al jaren zijn we hier mee bezig. Nedmag verteld leugens net als de overheid. Hier moet een einde aan komen! De Veendamse gemeenteraad omkopen met kraaltjes en spiegeltjes, dat redt de directeur van Nedmag nu niet meer. Wat een tegenvaller voor Nedmag! De gemeenteraad van Veendam organiseert op 13 mei 2019 een avond voor de inwoners van de gemeente. Hier kunnen zij zelf aan de gemeenteraadsleden vertellen wat voor hen de gevolgen zijn van deze gestapelde mijnbouw en welke zorgen zij hebben over de risico’s.
Kom allemaal, stop de zoutwinning!!!

Karinae

Fantastisch dat jullie dit gaan doen. Ik erger me al heel lang dood aan al die zogenaamde zuiverste magnesium uit Veendam. Wat een onzin verhaal, knap om iedereen zo voor de gek te houden. Het erge is nog dat het over de rug van niet alleen de Groningers gaat maar ook over de rug van al die gebruikers van Zechstein magnesium voor hun gezondheid. Zechstein, Zechsal en vele anderen zijn doodsbang hun gezondheidshandel te verliezen. Ze moesten zich kapot schamen. Ook hier alleen maar belangenverstrengeling van en bang zijn voor hun hachje. Bah!

nicole.wiersman

Nedmag heeft van oorsprong een zeer duister verleden. Dat dragen ze nog steeds uit. Vroeger heette het Billiton, later Shell- Billiton. Ze begonnen in 1852 met tinwinning op het eiland Billiton (hedendaags Belitung) in Indonesië). Dit eiland werd compleet verwoest door Billiton vanwege de giftige tinmijnindustrie. Je kunt een deel lezen op Wikipedia. Dan begrijp je ook waarom de huidige directeur van Nedmag nog steeds denkt dat je een bevolking kunt omkopen met spiegeltjes en kraaltjes, dat gebeurde een eeuw geleden ook al. Er werden, gezien het aantal doden onder het mom van hygiëne gemeenschappen opgericht, maar er speelden vooral economische en politieke motieven een rol. HOE BEKEND KOMT ONS DIT VOOR.
Er is dus niet veel veranderd, ook niet tussen de verwevenheid en de Nederlandse regering, dat was in Indonesië ook al.
Nedmag is nu in handen van de Nederlandse staat (NOM en EKZ) en de Belgische kalkgigant LHoist met mijnen in 24 landen. Nedmag spekt alleen de kas van de Nederlandse regering, voor de rest gaan de winsten naar een van de rijkste Belgische families.
Heeft Nedmag als bedrijf nog enig voordeel voor Nederland. NADA, nul. Er werken slechts 150 werknemers en die mogen nooit gebruikt worden om toe te staan de de Bodem wordt verziekt en vervuild. De regering moet maar garant staan voor banen als Nedmag wordt gesloten. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn. SLUITEN DIE VERVUILER
Bedankt Nicole voor deze interessante informatie. Door jou ben ik een stuk wijzer geworden. Blijf strijden.