Vragenlijst: Wie is de baas over jouw medisch dossier?

Afgelopen dinsdag nam de Eerste Kamer een wet aan die het mogelijk maakt om ten alle tijde digitaal je medisch dossier te raadplegen en het indien nodig aan te vullen. We willen graag weten hoe jij hierover denkt. Er zitten veel verschillende kanten aan de zaak. Voorstanders van het voorstel stellen dat patiënten nu meer regie hebben over de eigen medische gegevens, onder andere door de toepassing van gezondheidsapps. Ook stellen zij dat het kan zorgen voor een aanmerkelijke kwaliteitsverbetering. Tegenstanders vrezen daarentegen voor de privacy omdat informatie nu gemakkelijker in verkeerde handen kan vallen. Daarbij verwachten critici dat bedrijven die medische apparaten en diensten leveren – zoals Phillips en Apple – winst maken met privacygevoelige informatie zullen verkiezen boven het beschermen van die privacy.  En sommige zorgverleners zien de wet als een uitholling van het medisch beroepsgeheim. Wat vind jij?

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst

Binnenkort verschijnen er weer nieuwe vragen in ons zorgpanel

Terug naar panel
Vragen
8
Tijd
4 min.
Om mee te doen moet je eerst:
Inloggen

Ik vind het een goede ontwikkeling dat ik overal en altijd mijn medisch dossier kan raadplegen

Ik verwacht in de toekomst gebruik te makken van apps op een smartphone om mijn gezondheid te monitoren

Op een schaal van 1 tot 10: Hoe groot is bij jou het vertrouwen dat bedrijven als Apple en Phillips je medische gegevens beschermen?

1 staat voor een zeer laag vertrouwen en het cijfer 10 staat voor een zeer groot vertrouwen.

Hoe belangrijk is het voor jou dat je medische gegevens beschermd zijn?

Vrees je dat door de nieuwe wet medische gegevens gemakkelijk in verkeerde handen kunnen vallen?

Heb je wel eens een fout in je medisch dossier geconstateerd?

In hoeverre ben je het met de critici eens dat deze wet kan leiden tot een uitholling van het medisch beroepsgeheim?

Wil je aanvullend nog iets zeggen over de nieuwe wet?