Toets je kennis over de sleepwet: wat mag de AIVD? (Dit is geen kieswijzer!)

Toets jouw kennis: wat mogen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten straks wel en niet doen als de sleepwet doorgaat?

Dank voor het meedoen!

Vragen
9
Tijd
5 min.
0%

Mag de AIVD dit met de Sleepwet doen? (N.B. Deze test gaat niet over je mening, maar over wat wel en niet mag met de nieuwe Sleepwet)

Een van kindermisbruik verdachte man betrekt een woning in een Almere. Van daaruit bestiert hij vermoedelijk een internetforum met kinderporno. Kan de AIVD dit onderzoeken door de hele straat af te luisteren?

Mag de AIVD met de Sleepwet hele wijken tappen?

Na tips van de Marokkaanse geheime dienst gaat de AIVD op zoek naar een sleeper cell in Gouda, die binnenkort actief dreigt te worden. Een uit Tanger afkomstige terrorist heeft daar vermoedelijk onderdak gekregen bij een nog onbekende familie in de Goudse wijk Achterwillens. De dienst onderschept drie maanden lang kabelcommunicatie van wijkbewoners met Marokko. Mag dat?

Mag informatie onder de Sleepwet gedeeld worden met het buitenland?

De Marokkaanse geheime dienst is geïnteresseerd in de data die de AIVD tussen Tanger en Gouda heeft onderschept. De Nederlanders hebben de informatie nog niet onderzocht. Mag de dienst deze informatie delen met een buitenlandse partner?

Mogen de diensten met de Sleepwet binnenkort derden hacken?

De AIVD vermoedt dat een extreemrechtse activist een forum beheert waar sympathisanten worden opgeroepen tot gewelddadige actie. Het is voor de hackers van de overheidsdienst echter onmogelijk om door te dringen tot de computer van hun target. Mag de dienst in dat geval de telefoon van een huisgenoot hacken om zo via het gezamenlijke wifi-netwerk de activist af te luisteren?

Onderschepping van medebewoners toegestaan?

De AIVD vermoedt dat een bij hen bekende dierenactiviste van plan is om een aanslag te plegen op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ze weten in welk appartement de vrouw woont en hebben haar mobiele nummer. Ze deelt de woning met anderen. Mag de AIVD de kabelcommunicatie van de andere medebewoners onderscheppen?

Moet de minister ingrijpen?

De AIVD onderschept de communicatie van een Nederlandse ondernemer die zaken doet met een Russische oligarch uit de kringen rond Poetin. Al na een half jaar blijkt uit onderzoek dat er geen sprake is van een situatie die de nationale veiligheid in gevaar zou kunnen brengen. Toch gaat de dienst door met het aftappen van de zakenman. De Commissie Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) veroordeelt het handelen van de AIVD. Is de minister van Binnenlandse Zaken verplicht om de dienst een halt toe te roepen?

Mag de minister het onder de Sleepwet negeren?

Een vrouw uit Loppersum vermoedt dat de AIVD haar in de gaten houdt. Ze is luidruchtig activiste tegen de gaswinning in Groningen. Ze meldt zich bij de klachtenafdeling van toezichthouder CTIVD. Die constateert dat er geen duidelijke aanleiding is om te vermoeden dat de vrouw een gevaar voor de nationale veiligheid is. De AIVD krijgt een tik op de vingers, maar de minister trekt zich er niets van aan. Mag dat?

Hoe lang mag de dienst informatie bewaren met de nieuwe Sleepwet?

De AIVD heeft een agent binnen een forum van een groep internationale hackers, die wellicht betrokken zijn bij pogingen om bij De Nederlandsche Bank in te breken. De agent overhandigt de dienst op verzoek een dataset met daarin al het communicatieverkeer tussen de deelnemers aan het forum. De AIVD wacht twee jaar alvorens de gegevens te onderzoeken. Mag dat?

Mag de minister de nieuwe TIB negeren?

De minister van Binnenlandse Zaken geeft de AIVD toestemming om een Nederlandse medewerker van Artsen zonder Grenzen af te luisteren die goede contacten heeft met vertegenwoordigers van het bewind in Syri├ź. De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) oordeelt dat de inzet buitenproportioneel is: de dienst heeft andere middelen tot zijn beschikking om de informatie te krijgen. Mag de minister de conclusie van de TIB negeren?