Tag

5 Essays over de noodzaak van een nieuwe economie

Het politiek-economische systeem dat we de laatste decennia overal op aarde hebben omarmd, is ons denken en doen gaan beheersen. De zegeningen van de vrije-markt staan daarin centraal en hebben bij velen zelfs religieuze proporties aangenomen waarbuiten niets meer mogelijk is. Alles voor het ééndimensionale rendementsbelang.
Winst is niet vies en zelfs broodnodig voor het bestieren van een duurzame onderneming. Het huidige systeem veroorzaakt echter schade aan de wereld waarin we leven. Het is een machinerie die ongelijkheid bevordert en tast onze democratie aan en is dus hoognodig aan vervanging toe. Hoe fundamenteel de transitie moet zijn, word je duidelijk na het lezen van de vijfdelige serie diepgravende essays van Maarten van der Kloot Meijburg (en voorziet je van brisante munitie voor verhitte gesprekken op verjaardagen en partijen;-)
artikelen
5
2017

Vereniging: een manier om de menselijke maat weer centraal te stellen

12
Maarten van der Kloot Meijburg

Maarten van der Kloot Meijburg

Door het gebrek aan een alternatief hebben de middenpartijen (de sociaaldemocraten, de christendemocraten en de links-liberalen) zich sinds het Verdrag van Maastricht laten meeslepen in de neoliberale revolutie van de Europese Unie. In dit vijfde en laatste deel van zijn serie over neoliberalisme roept Maarten van der Kloot Meijburg deze drie groepen op om burgers een nieuwe ideologie als alternatief aan te bieden voor de neoliberale doctrines van centrumrechts.

Hoe ons huidige economische systeem de vitaliteit van de democratie aantast

Opinie
15
Maarten van der Kloot Meijburg

Maarten van der Kloot Meijburg

De opkomst van het populisme is een teken aan de wand voor de Europese democratieën, zo schrijft Maarten van der Kloot Meijburg. In dit vierde essay uit zijn reeks over het neoliberalisme werpt hij een blik op de kaalslag die onze verzorgingsstaat heeft ondergaan en de gevolgen van dit proces.

Worden vrijheid en privacy een voorrecht voor de rijken?

15
Maarten van der Kloot Meijburg

Maarten van der Kloot Meijburg

De digitale revolutie heeft ons veel gebracht, maar bergt ook een groot gevaar in zich. In het derde deel van zijn serie over neoliberalisme buigt Maarten van der Kloot Meijburg zich over de gevolgen van ongebreidelde dataverzameling en -analyse door grote techbedrijven.

Waarom de neoliberale kenniseconomie een mythe is

18
Maarten van der Kloot Meijburg

Maarten van der Kloot Meijburg

Neoliberalen geven hoog op van de zegeningen van de vrije markt en hekelen de invloed van de staat. Ten onrechte, zo betoogt Maarten van der Kloot Meijburg in het tweede deel van zijn serie over het Verdrag van Maastricht en de opkomst van het neoliberalisme. De meeste innovaties van de vrije markt zouden er namelijk nooit zijn gekomen zonder grensverleggend wetenschappelijk onderzoek dat met gemeenschapsgeld is verricht.

Hoe ons economische systeem de EU almaar ondemocratischer maakt

Opinie
19
Maarten van der Kloot Meijburg

Maarten van der Kloot Meijburg

In een serie van vier essays beschrijft Maarten van der Kloot Meijburg de ingrijpende politieke gevolgen van het Verdrag van Maastricht. In deze eerste bijdrage geeft de auteur een inleiding en laat hij zien hoe de neoliberale ideologie het Europese politieke en economische beleid in de handen legde van een kleine groep centralistische bestuurders.