Tag

Adri Duivesteijn

Adri Duivesteijn (1950) is geboren in Den Haag en woont daar nog steeds. Hij is vooral politicus en bestuurder in ruste. Duivesteijn was van 1980 tot 1989 wethouder Ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing voor de PvdA in Den Haag. Daarna van 1989 tot 1994 directeur van het Nederlands Architectuurinstituut (NAi). Van 1994 tot 2006 was hij voor de PvdA lid van de Tweede Kamer. Van 2006 tot 2013 was hij weer wethouder (Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling), maar deze keer in Almere. Van 2013 tot 2015 zat hij voor de PvdA in de Eerste Kamer.

artikelen
5
2021

Plan voor een nieuwe stad in Flevoland, niet tegen de woningnood maar voor de winst

63
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Een consortium van projectontwikkelaars en bouwers wil in het gebied tussen Almere en Zeewolde een compleet nieuwe stad ontwikkelen met 50.000 woningen. De benodigde grond hebben de deelnemers al grotendeels in eigendom. Hun concept oogt spectaculair, maar het botst frontaal met de plannen die er al liggen.

De wooncoöperatie dreigt in schoonheid te sterven

Analyse
23
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Zeven jaar geleden besloten twee politici in een Haagse werkkamer de coöperatieve woonvorm op te nemen in de Woningwet. De wooncoöperatie maakt het bezit van een eigen woning toegankelijk voor mensen met een laag inkomen. Tot nu toe blijft deze vorm van woningeigendom echter een marginaal verschijnsel.

2020

CPB op ramkoers met woningcorporaties om verhuurderheffing

Analyse
54
Peter Hendriks

Peter Hendriks

De verhuurderheffing wordt steeds vaker gezien als oorzaak van het enorme tekort aan sociale huurwoningen. Sinds de invoering is de bouw van sociale woningen gehalveerd. Het Centraal Planbureau ligt er totaal niet wakker van. Het adviseert dat de verhuurderheffing moet blijven. Tot woede van de corporatiesector.

2014

Duivesteijn: ‘Er is iets wezenlijks mis met ons corporatiestelsel’

31
Peter Hendriks

Peter Hendriks

PvdA-senator Adri Duivesteijn vindt dat het tijd wordt voor een tweede verzelfstandiging van de corporatiesector. 'De sector moet worden teruggegeven aan de samenleving,' zegt hij in een interview met Follow the Money.

Wie ontsprongen de dans bij verhoren Parlementaire Enquete?

7
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Ondanks het grote aantal verhoren, blijven veel volgers van de Parlementaire Enquête Woningcorporaties het gevoel houden dat er een paar belangrijke mensen ontbraken. Wie hebben we gemist?