Organisatie

Adviescollege ICT-toetsing

Het Adviescollege ICT-toetsing, opvolger van Bureau ICT-toetsing (BIT), beoordeelt vooraf risico’s en slaagkans van ICT-projecten of - programma’s en geeft adviezen ter verbetering. Ook toetst het doeltreffendheid en doelmatigheid van onderhoud en beheer van informatiesystemen. Het Adviescollege biedt adviezen rechtstreeks aan de verantwoordelijke bewindspersoon of de Eerste of Tweede Kamer aan.

artikelen
1
Verbeteringen of aanvullingen?   Tip de redactie
Annuleren