Tag

Arbeidsmarkt

artikelen
34
2017

Valse voorspellingen over basisinkomen en basisbaan

Opinie
69
S. de Beter

S. de Beter

Bij invoering van een minimaal basisinkomen zal gemiddeld 5 procent van de beroepsbevolking zich terugtrekken van de arbeidsmarkt, zo denkt voorspellingenfabriek CPB. Volgens S. de Beter is deze schatting van het Haagse Orakel op drijfzand gebaseerd. Ook de pleitbezorgers van basisbanen om juist méér mensen op de arbeidsmarkt te krijgen, spaart hij niet. De voorlaatste aflevering van een serie over het basisinkomen en zijn varianten.

Twee ‘rechtse’ voorstellen om ongelijkheid terug te dringen

Opinie
35
S. de Beter

S. de Beter

De ongelijkheid in opleidingsniveau drijft een wig in onze samenleving, aldus S. de Beter. Bovendien wordt deze tweedeling steeds erger. Eerder al zagen we hoe neoliberaal Milton Friedman met zijn ideeën voor een garantie-inkomen verrassend progressief bleek. Hoe zit dat met onderwijs?

Garantie-inkomen laat arbeidsmarkt beter functioneren

Opinie
47
S. de Beter

S. de Beter

In het eerste deel van zijn serie over het basisinkomen, stelde S. de Beter het garantie-inkomen voor als een rechtvaardiger en werkbaarder alternatief voor het onvoorwaardelijk basisinkomen. In dit tweede deel richt hij zich op de gevolgen van dit garantie-inkomen voor de arbeidsmarkt.

Flexibilisering op de arbeidsmarkt eist een hoge tol

21
Ben Ligteringen

Ben Ligteringen

De toenemende flexibilisering op de Nederlandse arbeidsmarkt is voor menig werkgever een zegen, maar kent vele schaduwzijden: toenemende tweedeling tussen vaste en flexibele werknemers qua beloning en bestaanszekerheid, grote onderverzekering wat betreft pensioen en arbeidsongeschiktheid en een steeds grotere groep zelfstandigen die minder verdient dan het minimumloon. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? En wat valt eraan te doen?

2016

Waarom er misschien toch een robottaks moet komen

16
Apache

Apache

Een robottaks lijkt een absurde maatregel, een verkrampte poging om innovatie te stoppen en de economische groei te fnuiken. Klopt dat wel? Karl van den Broeck van Apache schrijft dat zo’n robottaks weldra het enige instrument zou kunnen zijn om ons samenlevingsmodel (een tijdje) overeind te houden.

De arbeidsmarkt: steeds minder stoelen voor de dansers

Opinie
20
Gastauteur

Gastauteur

Als gevolg van doelbewust overheidsbeleid kent onze arbeidsmarkt een structureel overaanbod van personeel. De steeds verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt zorgt er bovendien voor dat de concurrentie tussen mensen die op zoek zijn naar een (andere) baan alsmaar heviger wordt. Gastauteur Ton Korver constateert tot zijn spijt dat de overheid daar weinig ondersteuning voor werkenden tegenover stelt.

Follow the Money selecteert

18
Redactie

Redactie

Colombiaanse kiezers stemden tegen vrede; economische adviezen van Obama aan zijn opvolger; appen met overledenen via kunstmatige intelligentie; GMO-showcase ’gouden rijst’ rammelt. Verder: onze toekomstige arbeidsmarkt; Amsterdamse zorgen over Airbnb; politieke spelletjes ontnemen 90-jarige stemrecht; de strijd tegen de Belgische tabaksindustrie. Tot slot: hoe water een miljardenindustrie werd en: de overwaardering van aandelen.

Economen hebben geen oog voor tekorten

Opinie
81
Gastauteur

Gastauteur

Door het dereguleren van de arbeidsmarkt en de geldmarkt heeft de overheid welbewust economische onbalans gecreëerd, schrijft econoom Ton Korver in zijn eerste bijdrage voor FTM. Veel van zijn vakgenoten hebben daar echter geen oog voor, constateert hij, omdat in hun professionele belevingswereld geen plaats is voor tekorten, maar enkel voor schaarste.

Follow The Money selecteert

55
Redactie

Redactie

Worden Spanje en Portugal ontzien door de Europese Commissie? Europees ontwikkelingsgeld naar Afrikaanse legers, wie doet het denkwerk voor het kabinet en wie zijn toch die rechts populistische kiezers? Verder: het Antwerpse vastgoedweb, een briefje voor staatssecretaris Martin van Rijn en de Amerikanisering van de arbeidsmarkt. Tot slot: het gros van de gemeenten heeft niet tijdig een accountantsverklaring, VN-missies in opspraak en koopjesjacht in Savile Row.

Basisinkomen maakt arbeid goedkoper en vooral flexibeler

83
S. de Beter

S. de Beter

Een veelgehoord aspect in het actuele debat over het basisinkomen is het effect ervan op de arbeidsmarkt. Tegenstanders wijzen er onder meer op dat een onvoorwaardelijk basisinkomen onbetaalbaar is en dat het burgers zou demotiveren om nog te werken. Volgens S. de Beter zijn daar echter belangrijke argumenten tegenin te brengen. Welke zijn dit?

Follow The Money selecteert

63
Redactie

Redactie

Teflon-gif is overal, fraaie infographics over de verkiezingen in New York, de machtige vakbond bij Volkswagen en waarom zitten de bankiers van Goldman Sachs niet in de bak? Verder: belasting is gelegaliseerde roof, na een Brexit volgt Zweden en economen negeren het grootste probleem van het kapitalisme. Tot slot: de opstand van de burger bereikt de wereldeconomie, de ECB onthult details van haar opkoopprogramma en een filosofisch essay van Nassim Nicholas Taleb over vrijheid.

2015

Follow The Money selecteert

186
Redactie

Redactie

Een ander geluid in het klimaatdebat, de samenhang tussen ongeletterdheid en misdaad, de onderkant van de Rotterdamse arbeidsmarkt is de klos, innovatief biotech bedrijf schudt farmasector op. Datadrift bij overheden bedreigt privacy, de asielinstroom in beeld, hoe Britse zakenbanken belasting ontwijken en: waar gaat het het geld in de wereld naartoe? CEO's moeten af en toe de deur dichtdoen. Hot topic: basisinkomen is wel/niet goed voor de economie.

Too Big To Fail: hoe TSN politiek en bonden gijzelt over de rug van thuishulpen en patiënten

Opinie
52
Eelke van Ark

Eelke van Ark

Paniek op VWS: TSN moet gered worden van een dreigend faillissement. Gierend mismanagement van eigenaar Asito? Of een bewuste 'too big to fail'-strategie waarbij werknemers en patiënten nu als gijzelnemers onder schot gehouden worden met als eis verkapte staatssteun en de afbraak van lonen?

Groeiende kloof arbeidsmarkt bedreigt democratie

Opinie
91
Rochus van der Weg

Rochus van der Weg

Innovatie is de motor van de welvaart, vindt ook Rochus van der Weg. Maar die is intussen wel de oorzaak van een aardverschuiving in de werkgelegenheid: het middenkader wordt gedecimeerd, de inkomensverschillen nemen toe en daarmee ook de onrust in de samenleving.

‘Afschaffen jeugdloon leidt tot nieuwe banen én welvaartswinst’

Opinie
117
Robin Fransman

Robin Fransman

Leidt de afschaffing van het minimumloon voor jongeren tot banenverlies of tot welvaartswinst? Vandaag spreekt Robin Fransman de Kamercommissie Sociale Zaken toe over dit vraagstuk. Hij benadert deze vraag vanuit de positie van de ondernemer zelf. Hier leest u zijn betoog.

Onze crisis vraagt dringend om een New Deal 2.0

Opinie
216
Gastauteur

Gastauteur

Gastauteur Anton van de Haar trakteert ons op een longread, waarin hij betoogt dat toenemende inkomensongelijkheid de cruciale factor is in de impasse waarin de crisis verkeert. Wordt die niet opgelost, dan is het: op naar de volgende kredietcrisis.

Nieuw! Eindexamen ideologie voor HAVO-leerlingen

Opinie
145
David Hollanders

David Hollanders

Een vraag op het eindexamen economie voor de Havo is ideologie vermomd als wetenschap, constateert columnist David Hollanders, en dat is dé manier om overheidsideologie gladjes ingang te doen vinden. Examenmakers zijn zo het verlengstuk van Financiën en de EU. Onafhankelijk denken? Dat leer je maar op straat - daar is ons onderwijs niet voor. 

Van bezuinigingen en ontslagen gaat de economie niet groeien

Opinie
68
Rochus van der Weg

Rochus van der Weg

Een economie gaat niet groeien louter door er geld in te pompen. Als de burger bang is zijn baan én zijn uitkering te verliezen, blijft de knip dicht. Mag het wat minder neo-liberaal? vragen gastauteurs Rochus van der Weg en Rens Knegt. Zonder vertrouwen in de toekomst komt er geen bloeiend bedrijfsleven.

15 ideeën voor een 15-urige werkweek over 15 jaar

Opinie
73
Hans de Geus

Hans de Geus

In 1930 tobde Keynes over de economische geschiedenis die voor zijn kleinkinderen in het verschiet lag. Door overvloed en overschotten zou er 100 jaar later op zijn best nog een werkweek van 15 uur overschieten om mensen voor totale ledigheid te behoeden, vreesde hij. Maar ziet: we zijn alleen maar harder gaan werken. Waarom?

Wet-Asscher: geen werk, geen zekerheid

96
Jean Wanningen

Jean Wanningen

Op 1 juli aanstaande treedt de wet Werk en Zekerheid in werking. Vanuit de wereld van arbeidseconomen komt kritiek op deze wet. Het kabinet wordt verweten 'illusiepolitiek' te bedrijven.

Ontsnappingsroute nieuwe ontslagwet: werknemer zónder vergoeding op straat

28
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

In de nieuwe ontslagregels zit per 1 juli een ontsnappingsroute verborgen. Bedrijven als V&D kunnen via een uitstel van betaling (surseance) personeel zónder vergoeding naar huis sturen. 'Het is zuur dat afgedankte medewerkers hun transitievergoeding aan zich voorbij zien gaan.'

Onze leiders weten het niet meer

Opinie
207
Jean Wanningen

Jean Wanningen

De wereld, en zeker Europa, staat in deze eeuw voor enorme uitdagingen: politiek, economisch, sociaal en democratisch. Onze leiders zien geen uitweg uit de dilemma's, zij weten het niet meer. Intussen schrijdt de juridisering van de samenleving voort - een bedreiging voor ons welbevinden en de democratie. Tijd voor een paradigmaverandering, vindt Jean Wanningen.

Retoriek over werkloosheid

Opinie
69
Kees de Lange

Kees de Lange

De regering wil maar niet inzien dat de werkloosheid het gevolg is van falend monetair beleid in Brussel en veel verschillende groepen treft - niet alleen arbeidsgehandicapten. De - slechte - wet die voor die groep in de maak is, is dan ook zinloos en maatschappelijk riskant hapsnapbeleid, signaleert senator Kees de Lange.

De rampzalige illusie van één Europese arbeidsmarkt

Opinie
96
Jean Wanningen

Jean Wanningen

De Europese Unie is een intergouvernementeel verband van lidstaten die wel en lidstaten die niet de euro voeren. De EU propageert één arbeidsmarkt voor iedereen, maar de onderlinge verschillen zijn immens. Kan dat ooit werken?

2014

Bestaat úw baan straks nog wel?

Opinie
43
Jean Wanningen

Jean Wanningen

Het is een veelgehoorde opvatting: Europa heeft de massa immigratie hard nodig om straks het tekort aan arbeidskrachten ten gevolge van de vergrijzing op te vangen. Hoe logisch is dat, wanneer je kijkt naar de massale werkloosheid in de eurozone en de verwachte groei in de vervanging van menselijke arbeid door robots?

Banen worden in de toekomst vrijer en leuker, maar niet voor iedereen

21
Jean Wanningen

Jean Wanningen

Volgens een recent rapport van CBRE en Genesis ziet de wereld er binnen vijftien jaar heel anders uit. De helft van de huidige beroepen zal verdwenen zijn, vooral ten koste van de middengroepen.

ZZP’er versterken maar niet betuttelen

Opinie
31
Robin Fransman

Robin Fransman

Marcel Canoy en Robin Fransman vragen zich af waar het evenwicht tussen volledig flexibele arbeidsmarkten en meer rigide arbeidsverhoudingen ligt. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we niet een negatieve spiraal komen waarbij een groeiend aantal zelfstandigen in een race to the bottom terecht komen?

Waarom actief arbeidsmarktbeleid wel nuttig is

Opinie
8
Ronald Dekker

Ronald Dekker

Volgens arbeidseconoom Ronald Dekker is het onzinnig om banenplannen puur te beoordelen op de baancreatie op korte termijn. Een kritische beschouwing is terecht, maar actief arbeidsmarktbeleid moet niet zomaar worden afgeschreven.

2013

Alles moet nog steeds anders

Opinie
7
Hans de Geus

Hans de Geus

De term ‘hervormen’ is gegijzeld door rechts, aldus Hans de Geus. Terwijl veel van de voorgestelde maatregelen ons niet rijker, productiever of concurrerender maken. En gelukkiger worden we er ook niet van.

Flexwerkers verdienen meer

Opinie
7
Robin Fransman

Robin Fransman

Het zou niet over meer of minder flexwerk moeten gaan, maar over de prijs van flexwerk, aldus Robin Fransman.