Organisatie

Autoriteit Woningcorporaties

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) ziet er op toe dat woningcorporaties zich concentreren zich op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Ze houdt toezicht op het gedrag van woningcorporaties en op hun financiële beheer. De Aw kan sancties opleggen, zoals een boete of het aanstellen van een toezichthouder. Ze rapporteert ook over de financiële situatie van de sector als geheel.

artikelen
5
Verbeteringen of aanvullingen?   Tip de redactie
Annuleren
2022

Toezichthouder Ton Hugens: ‘Woningbouwcorporaties hebben steviger regie nodig’

Interview
6
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Ton Hugens houdt als directeur van de Autoriteit woningcorporaties toezicht op een sector die na jaren van relatieve rust een enorme bouwopdracht heeft. Te hoge ambities van de sector leidden in het verleden tot enorme problemen. In zijn eerste analyse kraakt Hugens alvast een paar harde noten. ‘Maak bouwplannen realistischer, want de werkelijkheid is altijd weerbarstiger dan de tekentafel.’

In de strijd om grond voor woningbouw verliest de corporatie het van de commerciële jongens

24
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Stef Blok, in 2015 minister voor wonen, verbood woningcorporaties te speculeren met bouwgrond. Daarmee zette hij ze op de grondmarkt op achterstand, ten gunste van commerciële partijen. En wie geen grond heeft, telt in de bouwwereld niet meer mee. Daarom houden de corporaties zelfs vast aan stukken land waarop (voorlopig) geen woningen mogen komen.

2021

Achterstallig onderhoud frustreert bouwambitie van woningcorporaties

24
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Van woningcorporaties heeft het nieuwe kabinet hoge verwachtingen. De afschaffing van de verhuurderheffing moet een impuls zijn voor nieuwbouw en verduurzaming. Maar onderzoek laat een heel ander probleem zien: achterstallig onderhoud. Bovendien dreigen honderdduizenden sociale woningen te verzakken door aangetaste fundamenten.

2020

Vonnis over geluidsoverlast maakt corporatiesector bloednerveus

35
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Woningcorporatie Trivire moet van de rechter een huurder de officiële verhuiskostenvergoeding van 6095 euro betalen. Hij heeft door een luidruchtig verlopen verduurzamingsproject in 2019 langdurig niet thuis kunnen werken. Op het eerste gezicht een onbeduidende kwestie – maar toen kwam corona, en werd thuiswerken de norm. De uitspraak hangt nu dreigend boven de corporatiesector.

2015

Minister Blok vervangt eigenzinnige directeur bij Autoriteit woningcorporaties

Opinie
17
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Opnieuw komt minister Blok met een maatregel om meer grip te krijgen op de stuntelende corporatiesector. Daphne Braal heeft de omvorming van het Centraal Fonds Volkshuisvesting tot de ambtelijke dienst Autoriteit woningcorporaties niet overleefd. De minister heeft daar liever een volgzame ambtenaar als directeur.