Organisatie

BIG-register

Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een wettelijk, online en openbaar register. Alleen wie in het BIG-register staat, mag een beschermde beroepstitel voeren en mag de bij het beroep horende voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren. Iedereen kan het register raadplegen. Het BIG-register verzorgt ook de erkenning van buitenlandse diploma’s.

Apotheker, arts, bachelor medisch hulpverlener, fysiotherapeut, geregistreerd-mondhygiënist, gezondheidszorgpsycholoog, klinisch technoloog, orthopedegoog-generalist, physician assistant, psychotherapeut, tandarts, verpleegkundige en verloskundige zijn beschermde beroepstitels. Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van de zorgverleners die in deze beroepen werken. Er staan in totaal meer dan 350.000 zorgverleners geregistreerd in het BIG-register.

Het BIG-register is onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

artikelen
2
Verbeteringen of aanvullingen?   Tip de redactie
Annuleren
2021

Alternatief therapeut poogt Nederland te veroveren – via licenties en zelfpromotie

9
Vittorio Busato

Vittorio Busato

De therapievorm Past Reality Integration (PRI) is geen bewezen effectieve methode, ook niet voor de behandeling van anorexia nervosa, hoewel aanhangers anders doen voorkomen. Grondlegger Ingeborg Bosch is op zijn minst omstreden. Ook het verdienmodel achter PRI – dure opleidingen en licenties – wordt betwist. Een oud-medewerker: ‘Als PRI hoop biedt, dan is die vals.’

De Inspectie is te laks bij (seksueel) wangedrag van therapeuten

9
Jolien de Vries

Jolien de Vries

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) treedt niet altijd adequaat op bij meldingen van ernstige misstanden in de geestelijke gezondheidszorg. Ondanks politieke beloften van scherper toezicht blijven klachten liggen en vindt geen gedegen onderzoek plaats, blijkt uit ervaringen van melders. De meeste meldingen betroffen grensoverschrijdend gedrag door een behandelaar. ‘Onbestaanbaar dat dit de manier is waarop de overheid de veiligheid van de zorg controleert.’