Onderwerp · 2 artikelen

Biodiversiteit

De biodiversiteit – de verscheidenheid aan levensvormen in een bepaald gebied – neemt in hoog tempo af. Dit heeft negatieve gevolgen voor de mens, het milieu en de bescherming van het klimaat. De Europese Unie wil deze trend keren.

In 2030 moet 30 procent van het land- en zeeopppervlakte beschermd gebied zijn, het gebruik van pesticiden met de helft zijn verminderd, en het areaal bomen zijn uitgebreid met drie miljard.

Vlees- en zuivelindustrie
20 augustus 2022

Een kwart van Nederland is voor koeien, en die grazen het kapot

Ties Joosten
473
De prijs van een groen Europa
4 januari 2022

Eurocommissaris Timmermans plant bossen aan op drijfzand

Jesse Pinster
29