Onderwerp · 6 artikelen

Bodemvervuiling

Gore grond in je gemeente
7 december 2020

40 procent van de bodemsaneringen deugt niet en het toezicht erop is een farce

Birte Schohaus & Mira Sys
2
2019
Gore grond in je gemeente
4 oktober 2019

Troebele baggerhandel is aan een grondige sanering toe

Bram Logger, Mira Sys & Parcival Weijnen
56
Gore grond in je gemeente
28 september 2019

Hoe de overheid een gifbeker kan legen in een natuurplas en ermee wegkomt

Mira Sys & Parcival Weijnen
35
Gore grond in je gemeente
26 september 2019

Overheid vervuilt manege en laat de burger met de bagger zitten

Mira Sys & Parcival Weijnen
8
FTM Lokaal
13 april 2019

In het land van Maas en Waal worden miljoenen verdiend aan schimmige slibstort

Mira Sys & Parcival Weijnen
13
FTM Lokaal
11 april 2019

Bodemvervuiling in jouw gemeente? Zet het op de kaart

Mira Sys
9