Tag

Burgerrechten

Rechten die burgers via de grondwet – en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens – zijn toegekend. Denk aan de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vereniging, de onschuldigheidspresumptie en het recht op privacy.
artikelen
1
Gerelateerde tags: Rejo Zenger
2021

De datahebzucht van de overheid lokt nieuwe toeslagenaffaires uit

Analyse
54
Sebastiaan Brommersma

Sebastiaan Brommersma

De overheid maakt steeds vaker gebruik van complexe data die ze over burgers verzamelt. Maar de koppeling van al die data is ondoorzichtig en de algoritmes die overheidsdiensten gebruiken om de data te verwerken, zijn moeilijk te controleren. Dat is een recept voor hardnekkige systeemfouten, die grote gevolgen kunnen hebben: zie de toeslagenaffaire. De Tweede Kamer heeft inmiddels een nieuwe wet aangenomen die inzet op nog verdergaande datakoppelingen.