Tag

Burgerservicenummer

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek nummer dat een Nederlandse burger krijgt toegekend. Het BSN is ontstaan uit het oude sociaal-fiscale nummer (SoFi-nummer). Het BSN wordt ook gebruikt voor het digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg, in het onderwijs en in de zorg.

Aanvankelijk was de belofte dat het BSN uitsluitend gebruikt zou worden voor communicatie met / regelingen van de overheid, maar die zeepbel spatte al snel uiteen. Zo wordt het BSN ook gebruikt bij je zorgverzekering, en is het de basis van btw-nummers van zzp’ers.

Bij de Toeslagenaffaire merkten de gedupeerden hoe een ‘gevlagd’ BSN een mens nog jarenlang kan achtervolgen (en uitsluiten van allerlei regelingen), reden waarom er geijverd wordt voor de mogelijkheid om mensen een ‘schoon’ BSN te geven.

Omdat een BSN geldt als een uniek persoonsgegeven, is het in trek bij criminelen. Bij de GGD’en zijn in 2020 en 2021 miljoenen BSN’s buitgemaakt, die binnen de kortste keren op het dark web te koop werden aangeboden. Zulke nummers zijn in trek bij mensen die identiteitsdiefstal willen plegen.
artikelen
1
2021

De datahebzucht van de overheid lokt nieuwe toeslagenaffaires uit

Analyse
54
Sebastiaan Brommersma

Sebastiaan Brommersma

De overheid maakt steeds vaker gebruik van complexe data die ze over burgers verzamelt. Maar de koppeling van al die data is ondoorzichtig en de algoritmes die overheidsdiensten gebruiken om de data te verwerken, zijn moeilijk te controleren. Dat is een recept voor hardnekkige systeemfouten, die grote gevolgen kunnen hebben: zie de toeslagenaffaire. De Tweede Kamer heeft inmiddels een nieuwe wet aangenomen die inzet op nog verdergaande datakoppelingen.