Tag

Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA)

Plan van de luchtvaartmaatschappijen om de uitstoot van CO2 in hun sector elders te compenseren.  Het hart van CORSIA: de aanschaf van elektronische documenten die moeten bewijzen dat ergens ter wereld broeikasgassen uit de lucht zijn gehaald. Deelname aan CORSIA zal tot minstens 2027 op vrijwillige basis gebeuren.

Met deze aanpak hoopt de luchtvaart meer stringente maatregelen, zoals CO2-belasting, buiten de deur te houden.

artikelen
1
2022

De KLM misleidt haar klanten over CO2-compensatie

74
Ties Joosten

Ties Joosten

De KLM vraagt haar klanten een ‘held' te zijn door de uitstoot van broeikasgassen te compenseren. Het bedrag dat de KLM daarvoor vraagt, is echter veel te laag om de klimaatprojecten te realiseren. Van het eigen personeel, hun familie en vrienden verwacht het bedrijf nog veel minder: jaarlijks maken zij tienduizenden plezierreisjes met korting, maar hun uitstoot wordt nergens gecompenseerd.