Organisatie

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD) is in 2002 opgericht. Sinds de inwerkingtreding van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) op 1 mei 2018 bestaat de CTIVD uit twee afdelingen: toezicht en dklachtbehandeling.

De afdeling toezicht houdt toezicht op de rechtmatigheid van het handelen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

De afdeling klachtbehandeling behandelt klachten over het handelen van de AIVD en de MIVD en meldingen van een vermoeden van een misstand bij de AIVD en de MIVD.

artikelen
1

Homepage

www.ctivd.nl/

Verbeteringen of aanvullingen?   Tip de redactie
Annuleren
2022

Brigadegeneraal Paul Ducheine: ‘Oorlog is uiteindelijk ook een mind game’

Interview
60
Sebastiaan Brommersma

Sebastiaan Brommersma

De oorlog in Oekraïne bewijst dat oorlogsvoering verandert. De digitale ruimte wordt steeds belangrijker: als vehikel voor beïnvloedingsstrategieën en als strijdtoneel van cyberaanvallen. Die ontwikkeling vraagt volgens brigadegeneraal en hoogleraar cyber warfare Paul Ducheine om nieuwe manieren van aanvallen en verdedigen. ‘De oorlog in Oekraïne laat zien dat cyberspace een volwaardig oorlogsdomein is geworden.’