Organisatie · 8 artikelen

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD)

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD) is in 2002 opgericht. Sinds de inwerkingtreding van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) op 1 mei 2018 bestaat de CTIVD uit twee afdelingen: toezicht en dklachtbehandeling.

De afdeling toezicht houdt toezicht op de rechtmatigheid van het handelen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). De afdeling klachtbehandeling behandelt klachten over het handelen van de AIVD en de MIVD en meldingen van een vermoeden van een misstand bij deze diensten.

De commissie toetst achteraf of dat wat de geheime diensten doen rechtmatig is. Het CTIVD rapporteert en doet aanbevelingen. Een betrokken minister kan die echter naast zich neerleggen; het advies van de CTIVD is niet bindend. Dit gebeurt in de praktijk echter zelden. Uitspraken van de klachtencommissie van de CTIVD, die in het leven is geroepen met de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), zijn wel bindend.

Met de nieuwe Wiv van 2018 zal de CTIVD het toezicht moeten delen met de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). Het advies van de TIB is echter wél bindend en de toetsing van de TIB wordt vooraf gedaan. Commissieleden van de CTIVD worden benoemd bij Koninklijk Besluit. De commissie maakt onderdeel uit van het Ministerie van Algemene Zaken, en bestaat sinds de Wiv uit 2002.
 

Vestigingsplaats

Onderdelen

Homepage

www.ctivd.nl/

LinkedIn

Email: info@ctivd.nl

FaceBook

Telefoonnummer: 070 31 55 820

Thema's

Dienstverbanden: hoofdfunctie

Overige relaties

Verbeteringen of aanvullingen?   Tip de redactie
Annuleren
Digitale zaken
21 januari

Amper toezicht op inzet van massa-surveillance tools door inlichtingendiensten

Gerard Janssen & Sebastiaan Brommersma
29
2022
Digitale zaken
6 november 2022

‘Door gebrek aan toezicht gaan overheidsinstanties soms te ver bij het verzamelen van inlichtingen’

Sebastiaan Brommersma
54
Digitale zaken
9 september 2022

Geheime diensten forceren nieuwe inlichtingenwet, toezichthouder stapt op

Jan Daalder & Sebastiaan Brommersma
36
De Rusland-crisis
1 mei 2022

Brigadegeneraal Paul Ducheine: ‘Oorlog is uiteindelijk ook een mind game’

Sebastiaan Brommersma
60
2018
Referendum Sleepwet
19 maart 2018

Veiligheid of privacy? Dit is wat je écht moet weten over het sleepwetreferendum

Frank Meijer
29
Referendum Sleepwet
9 februari 2018

Wie controleert de Nederlandse spionnen?

Harry Lensink
37
Referendum Sleepwet
26 januari 2018

Hé, wat moet die spion in mijn smartphone?!

Harry Lensink
51
Referendum Sleepwet
18 januari 2018

Wat doet de geheime dienst met al die data?

Harry Lensink
54