Tag

Corporaties

artikelen
11
2017

Hoe Blok de verhuurderheffing omsmeedde tot een politiek instrument

27
Peter Hendriks

Peter Hendriks

De verhuurderheffing werd in 2013 in het leven geroepen om de staatskas te spekken. Nu begrotingsevenwicht binnen handbereik ligt, lijkt de heffing vooral een instrument om de corporatiesector woningen te laten verkopen. Er zijn echter slimmere manieren om dat te bereiken.

2016

Investeringsruimte woningmarktregio’s loopt te veel uiteen

6
Peter Hendriks

Peter Hendriks

FTM heeft een lijst samengesteld van de nieuwe woningmarktregio’s op volgorde van investeringsruimte. De onderlinge verschillen blijken verontrustend groot te zijn.

Wachtlijsten corporaties zeggen weinig over bouwbehoefte. Hoe kan dat?

15
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Als je alle huishoudens die voor een sociale woning staan ingeschreven optelt, dan lijkt een enorm bouwprogramma absolute noodzaak. Maar wat zegt het aantal huishoudens op zo’n wachtlijst over de werkelijke behoefte aan sociale huurwoningen?

Overheidsbanken in corporatiesector onder druk door institutionele beleggers

26
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Waterschapsbank, ooit samen bijna duopolist in de corporatiesector, hebben te maken met stevige concurrentie in de markt voor corporatieleningen. Onder meer verzekeraars ontdekken de voordelen van lenen aan de veilige corporatiesector. Maar hoe gaat de overheid de gederfde inkomsten uit dividend van hun banken nu goedmaken?

Passend toewijzen haast onuitvoerbaar voor corporaties

64
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Nieuwe huurders met recht op huurtoeslag moeten in 95 procent van de gevallen een woning kunnen huren onder de aftoppingsgrens. Dat klinkt logisch, maar voor veel corporaties is dat onmogelijk zonder diep in eigen vlees te snijden.

2015

Corporaties vrezen aanpassing topinkomens

Opinie
19
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Vanaf 2016 mag een nieuwe directeur/bestuurder van een woningcorporatie nooit meer verdienen dan een minister. Uit een KPMG-rapport blijkt dat veel zittende bestuurders bang zijn voor de effecten van de Wet Normering Topinkomens. Behalve beloningen kan ook de kwaliteit van het corporatiebestuur dalen, denken velen. Dat is maar de vraag, vindt Peter Hendriks.

Hoe het ooit zo sociale ABP een luxe huisjesmelker werd

Opinie
56
Gastauteur

Gastauteur

Ooit was het ABP de grootste investeerder in betaalbare woningen, nu investeert het pensioenfonds alleen nog in hoogrenderend vastgoed. Zie de recente investering van 100 miljoen in The Student Hotel. Een huisjesmelker derhalve, zij het met internationale allure. Ambtenaren wringen studenten uit - hoe kon het zover komen, vraagt gastauteur Jannes van Loon.

Plannen voor nieuwe greep in kas van corporatiesector

Opinie
20
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Het ministerie van Wonen smeedt plannen om premie te heffen op de staatsgarantie op sociale corporatieleningen. Een kostendekkende regeling voor de achtervangpositie, is het idee. Maar waarom?  Die garantie heeft de staat nooit één euro gekost. 

Blok jaagt woningcorporaties terug in hun hok

Opinie
13
Peter Hendriks

Peter Hendriks

'Too big to fail': net als banken kunnen woningcorporaties gevaarlijk groot geworden. Ze mogen nu door een wetswijziging alleen nog investeren in hun kernregio. Dat is in een aantal gevallen zeer ingrijpend voor zowel de regio’s als de corporaties. Bovendien: wie wil er nou kleiner worden?

2014

'Knip mega-corporaties niet op, ze zijn volstrekt onmisbaar'

Opinie
11
Gastauteur

Gastauteur

Grote corporaties krijgen veel kritiek, maar schrijf ze niet af, waarschuwt corporatie-expert Peter Hendriks.  Misschien zijn ze nog wat log, maar ze hebben het in zich om slank, doelmatig en zeer nuttig te worden. Hendriks gaat met grote overtuiging in tegen de modieuze mening dat de grote corporaties moeten worden opgeknipt. 'Ik zie dat heel anders. Hopelijk krijg ik de gevestigde machten een beetje op hun achterste poten.'

2011

Oud-directeur De Key moet dokken

0
Stefan Vermeulen

Stefan Vermeulen

Fer Felder, voormalig directeur bij de Amsterdamse woningcorporatie De Key, moet zijn oude werkgever miljoenen terugbetalen wegens misleiding. Pijnlijk detail: Felder is al lange tijd zeer ernstig ziek.