Tag

Edith Schippers

Artikelen
59
2017

De ongelijke strijd tegen dure geneesmiddelen

14
Pieter van der Lugt

Dure geneesmiddelen eisen een steeds groter deel op van het Nederlandse zorgbudget. Farmaceuten vragen de hoofdprijs voor hun nieuwe ontdekkingen, tot grote frustratie van artsen, bestuurders en verzekeraars. Minister Schippers probeert al jaren de kosten te drukken. Wat levert haar strijd op?

© ANP / Bart Maat

De jaren van ijzeren Edith

25
Jeffrey Stevens

Al zes jaar is zorgminister Edith Schippers verantwoordelijk voor het grootste deel van de overheidsuitgaven van ons land, maar met de verkiezingen in aantocht zal haar werk er spoedig op zitten. Hoe wist het eens zo schuchtere paardenmeisje door te dringen tot het centrum van de macht? Maak kennis met de politica van prikkels en pegels, VVD-matriarch en overtuigd vrijemarktideoloog.

Nijpend tekort aan Nederlandse tandartsen

12
Jeffrey Stevens

Eén op de drie tandartsen in Nederland heeft een buitenlands diploma. Het ministerie van Volksgezondheid weet dat al jaren. Toch bleef het aantal opleidingsplekken gelijk en kunnen mondhygiënisten niet bijspringen zonder uitbreiding van hun scholing. Buitenlandse tandartsen moeten de Nederlandse mondzorg draaiende houden. Die afhankelijkheid is niet zonder risico.

Nationale Voedingstop blijkt feestje voedingsindustrie

22
Yourick Untied

De eerste Nationale Voedseltop was vooral het feestje van en voor de voedingsindustrie. De 150 'beslissers' van de voedselsector complimenteerden elkaar met het vooroplopen in de strijd voor gezonde en duurzaam geproduceerde voeding. Ze committeerden zich aan .... tja, aan wat eigenlijk? FTM was erbij en doet verslag.

Fragment van litho 'Grand Hotel & Belvedere Davos' van Hans Eggimann, 1905

Wie spraken onze ministers tijdens het globaliseringsfeestje in Davos?

11
Pieter van der Lugt

De technocratische elites van de wereld lijden aan een lichte identiteitscrisis. Heel wat wereldleiders lieten het globaliseringsfeestje in Davos dit jaar daarom maar schieten. De Nederlandse regering was met vijf bewindslieden wél ruim vertegenwoordigd. Met wie spraken onze afgevaardigden?

Ouderwetse dokter

Hebben de zorgverzekeraars hun bestaansrecht bewezen?

23
Eelke van Ark

Ruim tien jaar hebben private zorgverzekeraars nu een leidende rol in het zorgstelsel en die rol staat meer dan ooit ter discussie. Burgers en zorgverleners wantrouwen de verzekeraars, die nauwelijks blijken te doen wat ze binnen dit zorgstelsel zouden moeten doen: concurreren op prijs en kwaliteit. Dat roept de vraag op: hebben zorgverzekeraars eigenlijk nog wel bestaansrecht?

2016

Onze best gelezen stukken van het jaar

14
Redactie

FTM.nl wordt vanuit bijna alle landen van de wereld bezocht. In ons jaaroverzicht laten we zien hoeveel mensen onze site bezochten en wat het afgelopen jaar de best gelezen artikelen waren.

Het Nationaal Zorgfonds: ramp voor het land of redding van de zorg?

20
Eelke van Ark

Het Nationaal Zorgfonds deed dit jaar behoorlijk wat stof opwaaien. Afgelopen week kwamen de eerste concrete plannen van het Nationaal Zorgfonds voor reorganisatie van het zorgstelsel naar buiten. Bevestigen die de kritiek van de tegenstanders, of weerleggen ze die juist? Follow the Money analyseerde het monster onder Edith Schippers’ bed.

© Rodrigo Duterte, president van de Filipijnen

Follow the Money selecteert

9
Redactie

Follow the Money selecteert, met deze week: een zuinig Google leidt tot irritatie, de nalatenschap van president Trump en geldwolven in het voetbal. Verder: de vernietigende impact van oorlog op een culinaire cultuur, rebelse journalisten, het hypocriete theater in de zorg, nieuwe minister Werkgelegenheid houdt van burgers en bikini's en China's probleem met Trump. Tot slot: Duterte's doodseskaders in beeld gebracht en het eeuwenoude ongemak met de rijken.

Wat zeggen internationale vergelijkingen nu écht over ons zorgstelsel?

13
Eelke van Ark

Hoera, juicht het ministerie van VWS, de Nederlandse zorg scoort internationaal hoog volgens onderzoek van het Amerikaanse Commonwealth Fund. Maar bij het nieuwste OESO-rapport, een week later, blijft het stil. Daarin doet Nederland het gemiddeld tot goed en dat met hoge zorgkosten. Wat is nu het echte verhaal achter die cijfers? Over de zin en onzin van internationale vergelijkingen van zorgstelsels en hoe ze politiek gebruikt worden.

Salarissen Nederlandse medisch specialisten hoogste van Europa

18
Jeffrey Stevens

De beloningen van ziekenhuisbestuurders zijn flink teruggedrongen door de Wet Normering Topinkomens. Hoe anders is dat voor medisch specialisten: zij worden volledig ontzien. Nederlandse vrijgevestigde specialisten zijn zelfs de best verdienende van Europa. Hoe is dat mogelijk?

© Wikimedia Commons

Wie wil er meer betalen voor de zorg?

13
Jeffrey Stevens

Mensen zijn bereid ongeveer 17 procent van het inkomen te besteden aan zorg. Voor betere ouderenzorg willen we eventueel meer belasting betalen maar voor de jeugdzorg liever niet. Het contact met de huisarts wordt doorgaans goed beoordeeld, maar de apotheker brengt het er een stuk minder vanaf. Dit zijn enkele resultaten uit het FTM zorgpanel.

'Idealistische' consultants maken GGZ gek met digitale prikklok

19
Jeffrey Stevens

Het leveren van rendabele zorg wordt steeds belangrijker binnen de geestelijke gezondheidszorg. Zo deden zorgconsultants hun intrede, die instellingen in een handomdraai leren meer geld te verdienen met productiemeters en stoplichtsystemen. Zo kunnen behandelaren hun declaratienorm halen. Maar gelukkig worden ze er niet van: 'Om niet overspannen te raken, wordt er hier en daar dus meer tijd geschreven dan werkelijk besteed is.'

Edith Schippers in Pauw over haar man Sander Spijker

Een boze Edith Schippers is niet slimmer

74
Eric Smit

Minister Edith Schippers deed dinsdagavond in het televisieprogramma Pauw een verwoede poging om haar echtgenoot Sander Spijker van alle blaam te zuiveren en de journalistiek van Follow the Money onder vuur te nemen. Eric Smit constateert echter dat Schippers geen verhaal heeft. ‘Ons verhaal deugt en we nemen er geen woord van terug.’

Man van Edith Schippers stopt als zorgconsultant

18
Jeffrey Stevens

Op 5 maart van dit jaar publiceerde Follow the Money een artikel over het advieswerk van Sander Spijker, de echtgenoot van minister Edith Schippers. Voor het bedrijf P5COM leerde hij zorginstellingen slimmer declareren. In de maanden na het artikel werd de druk zo groot dat Spijker nu heeft besloten te stoppen met zijn werk, zo onthulde Schippers dinsdag in talkshow Pauw.

© Flickr / Dennis Jarvis

De ware aard van de ‘leuke’ SGP

Column
37
Take Ligteringen

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) bestaat bijna een eeuw en is daarmee de oudste partij in ons parlement. Deze lange democratische traditie komt echter niet voort uit een diep doorleefde democratische identiteit. Integendeel. Moet je als premier wel zaken doen met een partij die antidemocratische doelen nastreeft?

© ANP / Bart Maat

De zorgkosten daalden, maar voor wie eigenlijk?

50
Eelke van Ark

Alom lof voor minister Edith Schippers, zo rond de laatste Prinsjesdag van haar ambtstermijn als minister van Volksgezondheid. Ze wist ruim tien miljard euro te bezuinigen op de zorg. Maar die kostenbesparing voor het Rijk blijkt een lastenverzwaring waarvoor u pas over een paar jaar de volledige rekening betaalt. Een analyse.

Organiseerde VWS bewust zijn eigen tandeloze tegenmacht?

43
Jeffrey Stevens

De Patiëntenfederatie is de invloedrijkste vertegenwoordiger van de Nederlandse zorgconsument, maar aan de legitimiteit en onafhankelijkheid ervan wordt sterk getwijfeld. Patiëntenverenigingen verwijten de koepel het schoothondje van het ministerie van VWS te zijn. FTM inventariseert en analyseert de kritiek.

© Flickr

Vijf jaar e-healthbeleid, nul resultaat

27
Pieter van der Lugt

Volgens minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van VWS gaan de ontwikkelingen op het gebied van e-health razendsnel. Over vijf jaar ziet de wereld er heel anders uit, verzekeren zij de burger. Dat zal dan niet zijn dankzij hun eigen e-healthbeleid, want dat heeft in vijf jaar tijd nauwelijks iets opgeleverd.

Klokkenluider borstkankertest blijkt zelf lobbyist

16
Jeffrey Stevens

Een innovatieve borstkankertest zou het mogelijk maken duizenden vrouwen chemotherapie te onthouden. Twee tipgevers waarschuwen voor die uitvinding: de test zou onbetrouwbaar zijn en patiënten chemo weigeren is daarom onveilig. FTM volgt het spoor van deze tipgevers door de wereld van de nietsontziende borstkankerlobby.

Gezinszorgorganisatie De Karmel keerde opnieuw zes ton aan winst uit

7
Eelke van Ark

De Gelderse gezinszorgorganisatie De Karmel keerde ook vorig jaar winst uit, volgens de onlangs gepubliceerde jaarrekening over 2015. Eerdere winstuitkeringen riepen Kamervragen op en worden onderzocht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Kamervragen over winstuitkering en rechtszaak zorgorganisatie De Karmel

9
Eelke van Ark

De artikelen die Follow the Money publiceerde over de Gelderse zorgorganisatie De Karmel, hebben tot Kamervragen geleid. SP-kamerlid Nine Kooiman wilde van minister Edith Schippers weten hoe de cliënten op dit moment verder moeten en of de organisatie illegaal winst uitkeert.

Gelderse gezinszorg-organisatie blijkt ondanks winstverbod tonnen aan winst uit te keren

9
Eelke van Ark

De Gelderse zorgorganisatie De Karmel, die verwikkeld is in een juridische strijd met een aantal gezinsouders die zorg voor hen leveren, blijkt tonnen aan winst uit te keren aan haar aandeelhouders. Ondanks het verbod op winstuitkering in de zorg. Hoe kan dat?

De onstilbare datahonger van Edith Schippers

51
Jeffrey Stevens

De Volkskrant opende vanochtend met een artikel over een geheime deal van minister Edith Schippers. Aan het begin van haar carrière verzekerde Schippers de Tweede Kamer nog dat zij de privacy van patiënten waarborgt. Maar inmiddels heeft de bewindsvrouw haar belofte gebroken en bovendien heeft zij lak aan de kritiek van deskundigen.

Minister Schippers keurt declaratie-adviezen echtgenoot af

14
Jeffrey Stevens

Twee jaar nadat Edith Schippers benoemd werd tot minister kiest ook haar echtgenoot Sander Spijker voor een carrière in de gezondheidszorg. Hij wordt consultant en adviseert zorginstellingen 'slimmer' te declareren. Zijn methodes, zoals het stoplichtmodel, leiden ertoe dat niet het leveren van goede zorg maar het leveren van 'rendabele zorg' centraal staat. Methodes die minister Schippers nu zegt af te keuren.

Nederlandse zorgelite gaat elk jaar gezellig op reis

16
Jeffrey Stevens

Jaarlijks zitten ze samen in het vliegtuig: zorgbestuurders, ambtenaren van het ministerie, farmaceuten en zorgverzekeraars. Zo gaat het al dertien jaar. De laatste tijd verdween het tripje van de radar, maar FTM ontdekte dat de controversiële zorgreis nog steeds bestaat. In 2011 zelfs met minister Schippers. Maak kennis met de ultieme plek voor lobbyactiviteiten en achterkamertjesoverleg.

Loek Winter
© ANP

Hoe zorgondernemer Loek Winter een imperium opbouwde

6
Eelke van Ark

De bekendste zorgondernemer van Nederland, Loek Winter, trok met zijn dubbele salaris als ziekenhuisbestuurder de aandacht van Kamerleden. Nu loopt er een onderzoek naar zijn handel en wandel. Wie is deze ondernemende ex-radioloog? En waarom kreeg hij 21,6 miljoen euro van de overheid cadeau?

Op slot
© Geen

Waarom, oh waarom, weigert de NZa de belangrijkste zorgdata vrij te geven?

10
Eelke van Ark

De Open State Foundation probeert al twee jaar om informatie over prijzen, aantallen behandelingen en kwaliteitsindicatoren in de zorg openbaar te krijgen. De NZa houdt de informatie echter geheim en liet prompt haar doelstelling 'transparantie' verdwijnen uit de jaarverslagen. Nu mag de Raad van State zich binnenkort over de zaak buigen. Wat is hier aan de hand?

© ANP

Het grijze leefgebied van de zorgcowboys

5
Jeffrey Stevens

In een recordtempo hebben premier Rutte en zijn minister Schippers geantwoord op Kamervragen over het werk van Schippers' echtgenoot. Rutte vindt het werk van een partner irrelevant en Schippers ziet in ons artikel geen aanleiding om onderzoek te doen. Daarmee toont de minister zich opzettelijk blind voor de grijze gebieden in de zorg waarin haar echtgenoot opereert.

Gaat premier Rutte stappen ondernemen tegen minister Schippers?

12
Jeffrey Stevens

De onthullingen van FTM over Sander Spijker, de echtgenoot van minister Schippers, maken veel los. Hoewel zijn vrouw de groei van de zorgkosten probeert terug te dringen, leert Spijker zorginstellingen de kosten flink op te voeren. Adviezen waarvoor de instellingen soms wel een half miljoen euro betalen. Dat de zuinige zorgminister thuis de vruchten plukt van deze adviezen leidt tot grote verbazing. SP-Kamerlid Renske Leijten ondervraagt premier Mark Rutte over de positie van zijn minister van Volksgezondheid.