Tag

EU-herstelfonds

Het EU-herstelfonds is een fonds van maximaal 723,8 miljard euro dat in 2020 door de Europese Unie is opgetuigd om de Europese economie tot en met 2026 vlot te trekken na de coronacrisis. De Herstel- en Veerkrachtfaciliteit (Recovery and Resilience Facility) bestaat uit 338 miljard euro aan subsidies en 385,8 miljard euro aan goedkope leningen.

Voordat lidstaten aanspraak kunnen maken op het geld uit het herstelfonds, moeten ze een strategisch plan indienen bij de Europese Commissie. Daarin moet een lidstaat uiteenzetten hoe het geld besteed gaat worden en welke economische hervormingen het land gaat doorvoeren om in de toekomst veerkrachtiger te zijn. De Commissie beoordeelt de plannen en keurt ze goed of af. Ook de andere lidstaten kunnen een plan nog afkeuren.

Nederland is de enige lidstaat die nog geen plan heeft ingediend bij de Europese Commissie. Minister Sigrid Kaag (Financiën, D66) wil dat uiterlijk 31 augustus 2022 doen. Follow the Moneys Bureau Brussel heeft een grensoverschrijdend samenwerkingsproject opgezet met journalisten en media uit meer dan tien Europese lidstaten, om de uitvoering van het herstelfonds te controleren: the Recovery Files.

artikelen
3
2022

Podcast | De coronamiljarden

Podcast
0
Frederique de Jong, Peter Teffer & Bas van Beek

Frederique de Jong, Peter Teffer & Bas van Beek

De Europese Commissie hecht erg aan transparantie, maar nu even niet. De besluitvorming over wie welk geld krijgt om de coronapijn te verzachten, is lastig boven tafel te krijgen. Bureau Brussel is daarom een samenwerking met meerdere Europese journalisten aangegaan. Peter Teffer vertelt over deze operatie. Bas van Beek van de WOB-desk doet ook een boekje open over lastige onderzoeken.

Het stiekeme Nederlandse selectieproces voor de EU-herstelmiljarden

52
Lise Witteman & Peter Teffer

Lise Witteman & Peter Teffer

In beslotenheid werkte de Nederlandse ambtenarij het afgelopen jaar aan een plan om de 6 miljard euro uit het Europese coronaherstelfonds te besteden. Achter de schermen werd tot in detail bekokstoofd welke hervormingen en projecten Nederland zou kunnen uitvoeren. Terwijl ongewenste stemmen werden buitengesloten, kreeg de vertrouwde lobby via een achterdeurtje wél toegang. Dit staat haaks op het Brusselse verzoek om een ‘brede consultatie’ te houden.

2021

Gigantische Europese subsidiepot gaat gepaard met stille machtsoverdracht

38
Lise Witteman & Peter Teffer

Lise Witteman & Peter Teffer

De Europese Unie heeft een fonds van 723,8 miljard euro opgetuigd om de Europese economie weer vlot te trekken na de coronacrisis. Maar dit coronaherstelfonds gaat gepaard met een stille machtsoverdracht van de lidstaten naar Brussel. Dat kan voor ‘Griekse toestanden’ zorgen wanneer nationale parlementen pijnlijke hervormingen moeten slikken om het begeerde EU-geld te krijgen.