Onderwerp · 1 artikelen

European Peace Facility

De Europese Vredesfaciliteit – European Peace Facility – is een instrument buiten begroting dat de EU moet helpen conflicten te voorkomen, aan vrede te bouwen en de internationale veiligheid te versterken. Het fonds financiert operationele acties in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) die gevolgen hebben op militair of defensiegebied. Met ingang van 2021 verving en verruimde De EPF twee vroegere financiële instrumenten op dit gebied: het Athena­mechanisme en de Vredesfaciliteit voor Afrika.

De Rusland-crisis
11 maart 2022

Europees ‘vredesfonds’ betaalt de wapens die naar Oekraïne gaan, ook de afdankertjes

Lukas Kotkamp
20