Organisatie · 4 artikelen

GasTerra

GasTerra is actief in de handel en levering van aardgas in Nederland en het buitenland.

Als gevolg van Europese regelgeving (liberalisering van de gasmarkt) is sinds 1 juli 2005 het gashandelsbedrijf GasTerra afgesplitst van de Gasunie. Sindsdien houdt de Nederlandse Gasunie, voor 100 procent in handen van de Staat, zich bezig met het transport en de opslag van aardgas, en GasTerra met de gaslevering en -handel.

GasTerra heeft als aandeelhouders Shell (25 procent), ExxonMobil (25 procent) en de Staat der Nederlanden (50 procent, waarvan direct 10 procent en indirect via Energie Beheer Nederland 40 procent).

GasTerra zal worden opgeheven op 31 december 2024 omdat de gaswinning uit het Groningenveld in 2022 wordt gestaakt waarmee de kernactiviteit van GasTerra wegvalt.

Verbeteringen of aanvullingen?   Tip de redactie
Annuleren
Aardgas in Groningen
16 september 2022

Meer gas uit Groningen is onveilig en lost crisis niet op

Birte Schohaus
83
2020
Wetenschap op bestelling
12 januari 2020

Podcast | Gasbedrijven domineren Gronings onderzoek naar ‘duurzame’ energie

Frederique de Jong, Mira Sys & Ties Keyzer
3
Wetenschap op bestelling
11 januari 2020

Gasbedrijven domineren Gronings onderzoek naar ‘duurzame’ energie

Mira Sys & Ties Keyzer
48
2019
Shell Papers
3 mei 2019

Shell Papers: wat hebben we de overheid nu precies gevraagd?

Platform Authentieke Journalistiek
8