Onderwerp · 6 artikelen

Gedragscode Medische Hulpmiddelen

De GMH is een (zelfregulerende) gedragscode – en dus geen wet- of regelgeving in formele zin – die nadere invulling geeft aan hoe leveranciers van medische hulmiddelen en partijen die betrokken zijn bij besluitvorming over de aanschaf en/of toepassing van medische hulpmiddelen op een zorgvuldige, transparante en verantwoorde wijze met elkaar omgaan. Er is een Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen die de gedragscode reguleert.

Een van de onderwerpen die in de GMH centraal staat, is het verbod op gunstbetoon (en de uitzonderingen die daarop van toepassing zijn). Het verbod op gunstbetoon voor medische hulpmiddelen is ook wettelijk vastgelegd in de Wet medische hulpmiddelen en de Beleidsregels gunstbetoon Wet op de medische hulpmiddelen.

Medische hulpmiddelen
6 december 2019

Toezicht op consultancycontracten en medische implantaten schiet niet op

Ilona Dahl
9
Medische hulpmiddelen
5 februari 2019

Zelfregulering van medische-hulpmiddelenindustrie faalt

Ilona Dahl
14
Medische hulpmiddelen
16 januari 2019

Hartchirurg LUMC: ‘Wij zijn afhankelijk van de industrie’

Ilona Dahl
13
2018
Medische hulpmiddelen
15 december 2018

Reconstructie: hoe we 50 verborgen contracten boven water kregen (en honderden andere verstopt bleven)

Ilona Dahl
26
Medische hulpmiddelen
13 december 2018

De verborgen deals van topartsen met de hulpmiddelenindustrie

Ilona Dahl
54
7 november 2018

Hulpmiddelenmaker, verdacht van omkoping, heeft nauwe banden met medisch-academische wereld

Ilona Dahl & Siem Eikelenboom
7