Onderwerp · 2 artikelen

gemeentefonds

Het gemeentefonds is in Nederland een begrotingsfonds, waaruit gemeenten worden gesubsidieerd. Het Rijk stopt jaarlijks een deel van zijn belastingopbrengsten in het gemeentefonds.

Gemeenten ontvangen geld van het Rijk om hun taken uit te voeren. Een deel van dit geld komt uit het gemeentefonds en wordt uitgekeerd in de vorm van algemene uitkeringen. Gemeenten ontvangen naast de uitkering uit het gemeentefonds van het Rijk ook nog specifieke uitkeringen. Ook hebben zij nog eigen bronnen van inkomsten, zoals de gemeentelijke belastingen. (Bron: Wikipedia)

7 juni 2022

Gemeenten vrezen financieel ‘ravijn’: extra tekort van vijf miljard euro

Daniël van Kessel & Jan Daalder
30
2020
Woningmarkt
27 april 2020

Stijgende zorgkosten nopen gemeenten tot forse ozb-verhoging

Peter Hendriks
25