Onderwerp · 4 artikelen

Gokken met bagger

In een reeks aan onderzoeken samen met Onderzoekscollectief SPIT en Zembla heeft Follow the Money uitgezocht hoe het nu precies zit met de toepassing van licht vervuilde grond en de controle daarop. Zo ontdekten we dat lagere overheden veel geld kunnen verdienen met het gebruiken van licht vervuilde grond om de bodem van een plas op te hogen en dat daarvoor vaak vervuilde grond uit het buitenland naar hier wordt gehaald, omdat die toepassing in andere landen niet kan. Het probleem is alleen: de kwaliteit van die grond is een papieren werkelijkheid. Niemand weet of de grond inderdaad voldoet aan de normen, en controle gebeurt er nauwelijks. En zelfs als de grond wel aan de normen voldoet, betekent dat nog niet dat de natuur er beter van wordt, een argument dat vaak wordt gebruikt bij de toepassing van licht vervuilde grond in diepe plassen.
Gore grond in je gemeente
4 oktober 2019

Troebele baggerhandel is aan een grondige sanering toe

Bram Logger, Mira Sys & Parcival Weijnen
56
Gore grond in je gemeente
28 september 2019

Hoe de overheid een gifbeker kan legen in een natuurplas en ermee wegkomt

Mira Sys & Parcival Weijnen
35
Gore grond in je gemeente
26 september 2019

Overheid vervuilt manege en laat de burger met de bagger zitten

Mira Sys & Parcival Weijnen
8
FTM Lokaal
13 april 2019

In het land van Maas en Waal worden miljoenen verdiend aan schimmige slibstort

Mira Sys & Parcival Weijnen
13