Onderwerp · 1 artikelen

inkomensafhankelijke huurverhogingen

Woningmarkt
4 juni 2016

Blok: bij een inkomensdaling moet de corporatie de huur niet terugschroeven

Peter Hendriks
20