Organisatie

Internationale Maritieme Organisatie

De International Maritime Organization (IMO) van de Verenigde Naties is opgericht met het oog op de noodzaak van mondiale afspraken voor de veiligheid van de zeescheepvaart, in het bijzonder de veiligheid van schepen, bemanning, passagiers en lading.

Al kort na de oprichting kwam daarnaast aandacht voor het voorkomen en terugdringen van vervuiling van het zeemilieu. In eerste instantie vooral vanwege vervuiling door olietankers, maar daarna kreeg de IMO ook oog voor andere bronnen en oorzaken van aantasting van het mariene milieu, zoals de uitstoot van CO2.

 

artikelen
1
Verbeteringen of aanvullingen?   Tip de redactie
Annuleren