Onderwerp · 7 artikelen

Klokkenluider K.

Een reconstructie van een klokkenkluiderszaak bij de Koninklijke Marechaussee en de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) in het bijzonder. Deze zaak werd in het parlement besproken en was onderwerp van onderzoek bij de Onderzoeksraad Integriteit Overheid, het Huis voor de Klokkenluiders en de Nationale Ombudsman. Ze kwam tevens aan de orde bij de Commissie Sociaal Veilige Werkomgeving, ook bekend als de Commissie-Giebels. In oktober 2018 presenteerde de Commissie-Giebels haar bevindingen naar de sociale veiligheid bij Defensie. Deze blijkt ver onder de maat te zijn. Doordat de zaak K. nauwgezet is gedocumenteerd, laat deze zien met welke tegenwerking klokkenluiders bij Defensie te maken kunnen krijgen. Dit is de eerste klokkenluiderszaak in Nederland waarbij de stelselmatige beschadiging waar klokkenluiders mee te maken krijgen nadat zij melding hebben gedaan is onderzocht als een op zichzelf staande misstand.
18 december 2018

Marechaussee-vakbond laat klokkenluider in de steek

Dieuwertje Kuijpers
13
14 december 2018

Papieren spoor legt bloot hoe Defensie haar eigen klokkenluider beschadigt

Dieuwertje Kuijpers
30
25 oktober 2018

Sociale veiligheid: Defensie voegt geen daad bij woord

Dieuwertje Kuijpers
16
2017
30 oktober 2017

Zo gaan we in Nederland om met klokkenluiders

Dieuwertje Kuijpers
13
12 oktober 2017

‘We moesten mee om kleedjes te kopen’

Dieuwertje Kuijpers
21
2016
28 november 2016

Georganiseerd wegpesten: klokkenluiders Defensie hadden het zwaar te verduren

Dieuwertje Kuijpers
4
16 november 2016

Defensie heeft geen enkel begrip voor klokkenluiders

Dieuwertje Kuijpers
5