Tag

Landbouwindustrie

artikelen
20
2022

Boeren grijpen kunstmestcrisis aan om hun mestoverschot te lozen

80
Emma Meelker & Hans Ariëns

Emma Meelker & Hans Ariëns

Kunstmest wordt onbetaalbaar. De agrarische lobby wil nu ruim baan voor een vervanger op basis van dierlijke mest. Aan dat laatste is immers geen gebrek. Maar waarom is er zo veel enthousiasme en geld voor een product dat al ruim tien jaar niet van de grond komt?

Poetin zet ook de Nederlandse boer het mes op de keel

60
Emma Meelker & Hans Ariëns

Emma Meelker & Hans Ariëns

De oorlog in Oekraïne raakt niet alleen de mondiale graanproductie, maar ook de productie van kunstmest. Schaarste aan grondstoffen en hoge gasprijzen maken chemische meststof peperduur. Boeren en fabrikanten maken zich zorgen over de toekomst van hun bedrijven. Dat dwingt de land-en tuinbouwsector tot drastische keuzes. Of de boeren nu willen of niet, het voedselsysteem gaat op de schop.

2018

Ook onder landbouwminister Schouten regeert de status quo

Opinie
10
Hans Baaij

Hans Baaij

Niet iedereen is enthousiast over het beleid van minister van Landbouw Carola Schouten. Hans Baaij, directeur van de stichting Varkens in nood, is een van haar critici.

2017

Voedselbeleid: het kabinet doet reuzenstap terug in de tijd

Opinie
14
Herman Lelieveldt

Herman Lelieveldt

Dat het nieuwe kabinet de talrijke rampen in de landbouw van de afgelopen jaren niet heeft aangegrepen om – eindelijk! – te beginnen met een voedselbeleid, is ronduit verbijsterend. Van boerendochter Carola Schouten, minister van het heropgerichte ministerie van Landbouw, valt geen enkele vernieuwing te verwachten, constateert columnist Herman Lelieveldt.

Maakt moderne landbouw onze voeding ongezond?

Video
35
Stijn van Gils

Stijn van Gils

Is ons eten net zo gezond als vroeger? Boer Arnold van Woerkom is er duidelijk over: 'nee, het voedt niet meer.' Volgens de doorgewinterde agrariër worden onze groenten veel te eenzijdig bemest. Follow the Money bezocht zijn boerderij.

2016

Waarom één voedselminister beter is dan een heel ministerie

Opinie
3
Herman Lelieveldt

Herman Lelieveldt

Sinds ons land niet langer over een ministerie van Landbouw beschikt, is het Nederlandse landbouwbeleid bepaald geen toonbeeld van visie en consistentie geweest. De roep om het departement in ere te herstellen komt echter niet tegemoet aan de duidelijke behoefte voor een overkoepelend voedselbeleid. Wat dan wel?

‘Vervang landbouwbeleid door voedselbeleid’

11
Sem van den Brink

Sem van den Brink

In de allereerste Mansholt Lezing, 9 september gehouden in Brussel, pleitte WUR-bestuursvoorzitter Louise Fresco voor een radicale verandering van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). De gehele voedselketen moet bij de herziening vanaf 2020 een plek krijgen. Dat klinkt ambitieus en spannend, maar voor de goede verstaander klonken in Fresco’s rede vooral de belangen door van Nederland en van haar eigen universiteit.

Melkveehouderij in zwaar weer na afschaffing quota

19
Sem van den Brink

Sem van den Brink

Met het oog op afschaffing van het melkquotum hebben veel melkveehouders flink geïnvesteerd in het opschalen van de productie. Maar door die productietoename gecombineerd met het wegvallen van afzetmarkten zijn de prijzen onverwacht hard gedaald. Velen zitten nu met de handen in het haar. Hoe kan de sector zich aan de malaise ontworstelen?

‘GMO’s zorgen juist voor een toename van pesticides’ [interview]

11
Sem van den Brink

Sem van den Brink

Deze week verlengde de EU de toelating voor de onkruidverdelger glyfosaat met anderhalf jaar. Op Amerikaanse akkers staan al 20 jaar genetisch gemodificeerde gewassen, die resistent zijn gemaakt tegen dit gif. Maar ook veel onkruid is inmiddels resistent, waardoor er steeds meer van nodig is. Wég kostenvoordeel. ‘Dit jaar wordt al op een kwart van de akkers verlies gemaakt,’ stelt landbouweconoom Charles Benbrook. Follow the Money sprak met hem.

Nederlandse agrifood snakt naar financiering

7
Sem van den Brink

Sem van den Brink

Hoe krijg je internationale investeerders zover om te investeren in de Nederlandse agrifoodsector? Dat was het doel van het F&A Next-congres in Wageningen. Durfkapitaal is nog steeds de missing link. Economische Zaken kondigde de nodige steunmaatregelen aan, maar is dat genoeg om in Nederland een ‘Silicon Valley’ voor de voedingsindustrie te creëren?

Eerste hulp bij aardappelziekte: bioboer vs gentechneut

3
Sem van den Brink

Sem van den Brink

Twee partijen claimen een gezonde en duurzame resistente aardappel te kunnen maken. Wie wint? De klassieke gewasveredelaar met natuurlijke methodes of de technoloog die in het laboratorium een nieuw aardappelras in elkaar zet?

Leren van de Denen: de volgende stap in de opmars van biologische landbouw

8
Sem van den Brink

Sem van den Brink

De vraag naar biologisch voedsel is groter dan het aanbod. Dat duidt enerzijds op de sterk toegenomen populariteit van biologische landbouwproducten, maar impliceert anderzijds dat de agrarische sector niet in staat is om tijdig op te schalen. Waar liggen de knelpunten en wat kan de sector doen om de status van nichespeler te ontgroeien?

Nederlaag verbod op speculatie landbouwgrondstoffen

9
Arne van der Wal

Arne van der Wal

Veel Zwitsers maken zich zorgen over speculatie met landbouwproducten. Maar blijkbaar niet genoeg: Het voorstel om die speculatie te verbieden werd in een referendum verworpen. Toch is het niet helemaal een fiasco.

2015

Een stevig debat over voedsel

Opinie
57
Gastauteur

Gastauteur

Het borrelt binnen de voedingssector. Vrijwel alle belangrijke spelers zijn zich terdege bewust van de levensgrote uitdagingen die raken aan de duurzaamheid, robuustheid en gezondheid van onze voedselvoorziening. Volgens gastauteur Lise Witteman zijn alle ogen nu eerst gericht op de overheid: komt staatssecretaris Dijksma eind deze week met een doorwrochte voedselstrategie?

Een nieuw gevaar voor de boeren: Silicon Valley

Opinie
66
Hans Baaij

Hans Baaij

Boeren concurreren vooral met elkaar en denken dat de oplossing ligt in steeds meer produceren. Dat getuigt van een riskante kortzichtigheid. Ze krijgen straks te maken met concurrentie van industriële food startups in Silicon Valley die voedsel op plantaardige basis produceren, signaleert Hans Baaij.

2014

Komkommerteler: 'Supermarkt maakt ons kapot'

3
Ruben Munsterman

Ruben Munsterman

Komkommertelers krijgen tien eurocent voor iedere vrucht. Dat is veel te weinig, vindt teler Koos de Vries. Nederlandse supermarkten verkiezen Spaanse komkommers omdat deze voor een nog lagere prijs worden geleverd.

Ah, oh, Monsanto. Roundup-ratten krijgen 'hersenschade'

4
Ruben Munsterman

Ruben Munsterman

Een clubje laboratoriumratten brengt Monsanto in verlegenheid. De diertjes kregen hersenschade van een kleine dosis Roundup, een belangrijk product van het bedrijf.

China wil ook een Nederlandse melkkoe

1
Ruben Munsterman

Ruben Munsterman

De Chinese president Xi Jinping kwam een aantal dagen eerder in Nederland aan dan zijn G7-genoten. En niet alleen om over atoomwapens te praten. Jinping wil ook een efficiënte Bertha in de Chinese weiden.

Waarom Monsanto een zwart imago heeft en hoe dat te verhelpen is

Opinie
11
Gastauteur

Gastauteur

Michiel Korthals, professor in Wageningen, schept duidelijkheid in het beladen debat over Monsanto. Zijn conclusie is dat het bedrijf terecht een zwart imago heeft, maar de hoogleraar legt ook uit hoe Monsanto dat kan verbeteren.

2011

Beter boer dan bankier

Opinie
0
Jan Dwarshuis

Jan Dwarshuis

De Voedselcrisis van 2011 is nog niet verdwenen, integendeel. Het gaat er nu pas om spannen.