Tag

Loonmatiging

artikelen
11
2015

‘Afschaffen jeugdloon leidt tot nieuwe banen én welvaartswinst’

Opinie
117
Robin Fransman

Robin Fransman

Leidt de afschaffing van het minimumloon voor jongeren tot banenverlies of tot welvaartswinst? Vandaag spreekt Robin Fransman de Kamercommissie Sociale Zaken toe over dit vraagstuk. Hij benadert deze vraag vanuit de positie van de ondernemer zelf. Hier leest u zijn betoog.

Loonoffer V&D is een goed idee, maar neem dan wel die aandelen mee

Opinie
25
Robin Fransman

Robin Fransman

Een loonoffer van de V&D-medewerkers kan volgens Robin Fransman niet beschouwd worden als een gift. Integendeel. Het is risicodragend vermogen waar het warenhuis een tegenprestatie voor moet leveren.'Op de achterkant van een sigarendoos is bij V&D een loonsverlaging van 5,8% goed voor circa 30% van de aandelen.'

2014

Het CPB, machtig instituut met tunnelvisie [Longread]

Opinie
71
Hans de Geus

Hans de Geus

Het CPB drukt met ferme stelligheid flink zijn stempel op het politiek-economische debat. Aan de opvattingen van deze rekenmeesters wordt nauwelijks getwijfeld. Terwijl daar alle reden toe is, ontdekte columnist Hans de Geus

De mythe van het poldermodel

Opinie
10
Ewald Engelen

Ewald Engelen

Nederland moet het voorbeeld van Japan volgen. Geen loonmatiging maar juist loonsverhoging is het devies, aldus columnist Ewald Engelen.

2013

Waarom de arbeider te weinig verdient

Opinie
5
Robin Fransman

Robin Fransman

Is de arbeidsinkomensquote een goede afspiegeling van de mate van loonmatiging? Robin Fransman gaat op zoek naar de nuance en maakt zich opnieuw sterk voor de werkende klasse.

Loonmatiging levert per saldo geen winnaars op

Opinie
7
Gastauteur

Gastauteur

Volgens gastcolumnist/econoom Jaap Kuipers levert loonmatiging per saldo geen winnaars op. Het is onjuist om te stellen dat loonmatiging ‘goed is voor de economie’.

Loonmatiging leidt tot toename ongelijkheid

Opinie
0
Robin Fransman

Robin Fransman

Liberaal Robin Fransman deelt de finale klap uit aan het loonmatigingsparadigma: het vergroot de inkomensongelijkheid.

Loonmatiging leidt tot belastingtegenvallers

Opinie
6
Robin Fransman

Robin Fransman

De overheid houdt er een te beperkte visie op loonmatiging op na. Robin Fransman gaat op zoek naar de nuance. Loonmatiging is slecht voor de schatkist!

Verkorte geschiedenis der loonmatiging in grafieken

Opinie
14
Robin Fransman

Robin Fransman

Columnist Robin Fransman ageert al jaren tegen de doorgeschoten loonmatiging in Nederland, maar krijgt sinds kort bijval van DNB-president Klaas Knot. Aan de hand van het beeldverhaal “Verkorte Geschiedenis der Loonmatiging in Grafieken” onderbouwt Fransman zijn stelling.

De ketterij van Knot

Opinie
9
Ewald Engelen

Ewald Engelen

De president van De Nederlandsche Bank Klaas Knot hield volgens Ewald Engelen in Washington een bijzondere rede waarin hij onder andere stelde dat er nu geen noodzaak is tot loonmatiging

Buma's grijsgedraaide plaat klinkt vals

3
Jan-Hein Strop

Jan-Hein Strop

De Nederlandse economie zit in de Europese achterhoede. Komt dat door het uitblijven van loonmatiging, zoals CDA-leider Buma zegt? Of zou het komen door het leeglopen van de vastgoedbubbel?