Organisatie · 1 artikelen

Maatschap Groningen

De Maatschap Groningen was verantwoordelijk voor de gaswinning in die provincie. Het was onderdeel van het ‘Gasgebouw’ – de constructie waarin de samenwerking tussen de Rijksoverheid, Shell en ExxonMobil bij de winning en verkoop van aardgas is vormgegeven.
In het Gasgebouw werken deze partijen samen vanuit vier organisaties:
- De NAM (50 procent Shell, 50 procent ExxonMobil)
- staatsbedrijf Energiebedrijf Nederland (EBN)
- Maatschap Groningen (60 procent NAM, 40 procent EBN)
- en GasTerra (voortgekomen uit de splitsing van Gasunie in 2005. Gasunie was voor 10 procent eigendom van de Rijksoverheid, voor 40 procent eigendom van EBN en voor 25 procent van Shell en 25 procent van ExxonMobil).

https://www.nam.nl/over-nam/nam-zakelijk/gasgebouw.html"

Verbeteringen of aanvullingen?   Tip de redactie
Annuleren
Aardgas in Groningen
26 september 2022

Winstbejag, achterkamertjesgedoe en afleidingsmanoeuvres tekenen de gaswinning in Groningen

Birte Schohaus, Jilles Mast, Alexander Beunder & Merel de Buck
25