Tag

Markt

artikelen
5
2017

Hebben normen en waarden iets met vraag en aanbod te maken?

17
Rethinking Economics

Rethinking Economics

Marktwerking speelt een centrale rol in het overheidsbeleid van vele regeringen, waaronder de onze. De impliciete aanname daarbij is dat de markt een zelfregulerend mechanisme is dat functioneert volgens strikte economische wetmatigheden. Rethinking Economics laat zien dat er op dit uitgangspunt veel valt af te dingen.

Econoom van morgen moet nú kritisch leren denken

28
Rethinking Economics

Rethinking Economics

Rethinking Economics is een internationale organisatie van economiestudenten die geen genoegen meer nemen met de vastgeroeste denkbeelden in hun universiteiten. De komende maanden zal Rethinking Economics samen met de FTM-lezer op telkens één bekend begrip een nieuw, kritisch licht werpen. Doen jullie mee?

2015

Niemand weet wat propaangas kost

39
Lisa Boerop

Lisa Boerop

Het bestaat nog in Nederland, een gesloten en ondoorzichtige markt met een beperkt aantal aanbieders en consumenten die geen keus hebben. Tienduizenden huishoudens in regio's zonder aardgasleiding zijn afhankelijk van propaangas, maar betalen daar te hoge prijzen voor. Door een collectief en een dwarse intermediair komt er eindelijk wat concurrentie op gang. De toezichthouder zwijgt vooralsnog in alle talen.

2013

De markt beïnvloedt het moreel besef

3
Redactie

Redactie

Onderzoekers tonen aan dat mensen in marktsituaties eerder bereid zijn hun moreel oordeel op te schorten.

2011

Living in the end times

0
Redactie

Redactie