Tag

megastallen

artikelen
4
2018

Wat is nu eigenlijk het probleem met die megastallen?

Opinie
84
Herman Lelieveldt

Herman Lelieveldt

Door mediacampagnes van dierenwelzijnsorganisaties is bij het brede publiek het beeld ontstaan dat grootschalige veehouderij slecht is voor dierenwelzijn. Dat is echter te kort door de bocht. Op grotere bedrijven wordt niet per se slechter voor dieren gezorgd. En zolang consumenten niet meer voor hun vlees willen betalen, is verdere schaalvergroting in de veehouderij onvermijdelijk, betoogt Herman Lelieveldt.

Nederlandse veehouders ontvluchten regelgeving en verhuizen naar België

6
Apache

Apache

Grootschalige Nederlandse veeteeltbedrijven ontvluchten de steeds strengere milieuwetgeving en zoeken hun toevlucht in België. Daar hebben hun ‘megastallen’ een zware weerslag op de omgeving.

2016

Hollandse koe stevent af op een duur imagoprobleem

66
Lise Witteman

Lise Witteman

De Nederlandse zuivelindustrie moet vrezen voor een potentieel peperduur imagoprobleem. Sinds de afschaffing van het melkquotum, is het beeld van de blakende koe in de groene wei aan het kantelen door berichten over schaalvergroting en mestoverschotten. Terwijl Nederland juist aan dat pittoreske weideplaatje goudgeld verdient. Sector en politiek zoeken nu koortsachtig naar oplossingen.

2015

Stront in de melk

33
Gastauteur

Gastauteur

Het recente einde van het melkquotum ging gepaard met doemscenario's van ontvolkte weiden. De Hollandse koe zou een toekomst tegemoet gaan zoals die van de varkens en de kippen in hun megastallen: levend op krachtvoer, in kleine hokken, mager van de enorme hoeveelheden melk die industrieel wordt ontnomen. Het kabinet en de Tweede Kamer zeggen zich daartegen te verzetten en willen juist méér koeien in de wei. Maar of de nieuwe regels daarbij helpen, is volstrekt de vraag, ontdekt gastauteur Lise Witteman. Hoe gaat staatssecretaris Dijksma dan wél de ambities waarmaken?