Onderwerp · 15 artikelen

Mensenrechten

Mensenrechten zijn die rechten waarop iedereen aanspraak kan maken, ongeacht herkomst, nationaliteit, overtuiging, geslacht, wettelijke status of andere kenmerken. Voorbeelden zijn het recht op vrije meningsuiting, het recht op leven, het recht op bescherming tegen marteling en het zelfbeschikkingsrecht. Er bestaan rond honderd verschillende mensenrechten, vervat in internationale verdragen.

Na de Tweede Wereldoorlog vond verregaande internationalisering van de mensenrechten plaats. De oprichting van de Verenigde Naties met als doel de wereldvrede te handhaven werd al gauw gevolgd door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) in 1948. De beginselen van die verklaring werden bindend gemaakt in twee verdragen die de Verenigde Naties in 1966 aannamen, het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten. Andere VN-mensenrechtenverdragen zijn het Genocideverdrag (1948), het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie (1965), het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (1979), het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing (1984), het Verdrag inzake de rechten van het kind (1989), het Verdrag voor bescherming van werkende migranten en hun familie (1990), de VN-conventie inzake rechten van personen met een handicap (2006) en het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning (2006).

Naast deze VN-verdragen bestaan er regionale mensenrechtenverdragen die voor een werelddeel gelden, waaronder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De naleving hiervan wordt bewaakt door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Bepalingen uit verdragen die een ieder kunnen verbinden zijn voor de Nederlandse wet bindend via artikel 93 Grondwet.

(Bron: Wikipedia)

1 februari 2023

Oud-bewoners: Heineken-brouwerij in Ethiopië gebouwd na landroof en marteling

Olivier van Beemen
27
2022
28 mei 2022

Kassa Tsjetsjeense dictator Kadyrov rinkelt dankzij Hollandse kassen

Daan Appels & Nikki Brands
20
2021
30 mei 2021

‘Bedrijven hebben meer impact op mensenrechten dan staten’

Casper Rouffaer & Siem Eikelenboom
96
2018
29 januari 2018

Mensenrechtenschendingen in Afrika: het kan ook ‘leuk’ zijn

Olivier van Beemen
3
2017
18 augustus 2017

Heineken trekt portemonnee voor ontslagen werknemers in Congo

Redactie
5
2016
20 oktober 2016

Lidstaten willen geen EU-vluchtelingenbeleid, gemeenten wel

Chris Aalberts
5
30 mei 2016

Multinational Shell versus Nigeriaanse boeren

Annemarie van de Weert
6
Associatieverdrag Oekraïne
1 april 2016

Hoe staat het met de mensenrechten in Oekraïne?

Platform Authentieke Journalistiek
73
Internationale vrijhandelsverdragen
9 maart 2016

Is vrijhandel met Vietnam belangrijker dan de mensenrechten?

Mitchell van de Klundert
13
2015
31 oktober 2015

BEPS, de koning en de ethiek van belastingen. Volg BEPS deel #1

Christiaan Vos
85
4 oktober 2015

Follow The Money selecteert

Redactie
189
28 maart 2015

Hoe het Europese biobrandstofbeleid grote schade aanricht

Annemarie van de Weert
23
2014
17 maart 2014

Waarom multinationals ongestraft misdaden kunnen plegen

Annemarie van de Weert
9
18 februari 2014

Het onschendbare kapitalisme

Annemarie van de Weert
7
2012
10 oktober 2012

Advocate Zegveld: Zorreguieta 'hat es gewüsst'

Redactie
9