Tag

mestfraude

De grote veestapel in Nederland produceert te veel mest (74 miljard kilo in 2020), en er is te weinig grond waar die zonder schadelijke milieueffecten gebruikt kan worden. Zodoende kost het een veehouder veel geld om op een legale manier van zijn mest af te komen. In 2019 waren de mestafzetkosten voor een gemiddeld varkensbedrijf ruim 64.000 euro.

De hoge kosten om mest volgens de regels te laten verwerken, in combinatie met de lage pakkans, maken het financieel interessant om te frauderen.

artikelen
3
2022

Boeren grijpen kunstmestcrisis aan om hun mestoverschot te lozen

81
Emma Meelker & Hans Ariëns

Emma Meelker & Hans Ariëns

Kunstmest wordt onbetaalbaar. De agrarische lobby wil nu ruim baan voor een vervanger op basis van dierlijke mest. Aan dat laatste is immers geen gebrek. Maar waarom is er zo veel enthousiasme en geld voor een product dat al ruim tien jaar niet van de grond komt?

2021

Justitie zoekt tussen de knoeiers met mest en milieu naar een 'smoking gun'

7
Hans Ariëns

Hans Ariëns

In de ‘grootste milieufraudezaak ooit’ zouden schadelijke stoffen terecht zijn gekomen op landbouwgrond in Nederland en Duitsland. Er staan nu maar liefst negentien verdachten terecht voor bedrog met visresten en mest. Het Openbaar Ministerie haalt alles uit de kast om tot veroordelingen te komen – of eindigt deze ‘Canard-zaak’ toch in een zeperd?

Mestfraude: de vergeten bijdrage aan de stikstofcrisis

13
Hans Ariëns

Hans Ariëns

Fraude met dierlijke mest tast de Nederlandse natuur aan en draagt daardoor bij aan de stikstofcrisis die Nederland ‘op slot’ heeft gezet. Voor het eerst is het aandeel van mestfraude daarin hard gemaakt met nieuw onderzoek. Daarmee is de mestfraude een brandend politiek issue geworden, dat op de agenda van de kabinetsformatie thuishoort.