Onderwerp · 3 artikelen

mestfraude

De grote veestapel in Nederland produceert te veel mest (74 miljard kilo in 2020), en er is te weinig grond waar die zonder schadelijke milieueffecten gebruikt kan worden. Zodoende kost het een veehouder veel geld om op een legale manier van zijn mest af te komen. In 2019 waren de mestafzetkosten voor een gemiddeld varkensbedrijf ruim 64.000 euro.

De hoge kosten om mest volgens de regels te laten verwerken, in combinatie met de lage pakkans, maken het financieel interessant om te frauderen.

Vlees- en zuivelindustrie
12 mei 2022

Boeren grijpen kunstmestcrisis aan om hun mestoverschot te lozen

Emma Meelker & Hans Ariëns
81
2021
Vlees- en zuivelindustrie
1 november 2021

Justitie zoekt tussen de knoeiers met mest en milieu naar een 'smoking gun'

Hans Ariëns
7
Vlees- en zuivelindustrie
26 juli 2021

Mestfraude: de vergeten bijdrage aan de stikstofcrisis

Hans Ariëns
13