Tag

minister Blok

artikelen
2
2016

Blok grijpt niet in bij de snel stijgende huren in het middensegment

106
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Een veel gehoorde verzuchting is dat de grenzen tussen links en rechts zijn vervaagd. Alle traditionele partijen geloven tegenwoordig in meerdere of mindere mate in een vorm van markteconomie. Maar in het huursegment van de woningmarkt is de strijd tussen overheidssturing en het vrije spel der krachten juist heftiger dan ooit.

2015

Minister Blok vervangt eigenzinnige directeur bij Autoriteit woningcorporaties

Opinie
17
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Opnieuw komt minister Blok met een maatregel om meer grip te krijgen op de stuntelende corporatiesector. Daphne Braal heeft de omvorming van het Centraal Fonds Volkshuisvesting tot de ambtelijke dienst Autoriteit woningcorporaties niet overleefd. De minister heeft daar liever een volgzame ambtenaar als directeur.