Onderwerp · 9 artikelen

Natura 2000

Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze Natura 2000-gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit (soortenrijkdom) te behouden. In 1979 is de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen bestaan uit twee delen: soortenbescherming en gebiedsbescherming. Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk.

Vlees- en zuivelindustrie
8 oktober 2022

Remkes’ revolutie: VVD-veteraan verbouwt Nederland

Harm Ede Botje & Jan Daalder
54
Gore grond in je gemeente
27 september 2022

Provincie Zuid-Holland verkocht sterk verontreinigd natuurgebied in Haringvliet aan Natuurmonumenten

Jan Daalder
9
Vlees- en zuivelindustrie
6 april 2022

Europese Commissie veegt vloer aan met Nederlands landbouwbeleid: ‘incompleet en inconsistent’

Jan Daalder & Ties Joosten
38
4 april 2022

Het stikstofplan rammelt, maar de A15 moet en zal verlengd worden

Jan Daalder
44
Gore grond in je gemeente
17 januari 2022

Burgers moeten overheid dwingen haar eigen milieuregels te handhaven

Mira Sys
9
2021
Bouwput Nederland
6 december 2021

Slapen in beschermde natuur: een goudmijn voor eigenaren van vakantieparken

Nikki Brands & Margaux Tjoeng
15
15 maart 2021

Snoetje & Pluisje en de vleestaks: landbouw en natuur in de verkiezingsstrijd

Hans Ariëns
12
2020
Bouwput Nederland
12 juni 2020

Terugkijken: De ongelijke strijd voor natuurbehoud

Birte Schohaus & Mira Sys
18
Bouwput Nederland
10 juni 2020

‘Burgers die strijden voor natuur staan meteen 2-0 achter’

Birte Schohaus & Mira Sys
16