Organisatie

Nederlands Jeugdinstituut

Het Nederlands Jeugdzorginstituut (NJi) verzamelt samen met het Centrum voor Jeugdgezondheid bij het RIVM kennis voor de Nederlandse jeugdsector. Ook voert het instituut opdrachten uit op het gebied van advisering, onderzoek en innovatie.

Het NJi bestaat sinds 1 januari 2007 en is voortgekomen uit twee afdelingen van het voormalige Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW).

Artikelen
2

Homepage

www.nji.nl/

Verbeteringen of aanvullingen?   Tip de redactie
Annuleren
2021

Rammelende rapporten Jeugdbescherming beschadigen ouders en kinderen

30
Margot Smolenaars

Margot Smolenaars

De jeugdbescherming moet ‘alle van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aanvoeren’, staat in de Jeugdwet. Maar met dit feitenonderzoek gaat het structureel mis. Aan rectificeren doet de jeugdbescherming niet, zelfs niet na uitspraken van klachtencommissies, tuchtrechters en ombudsman. Verantwoordelijk minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) weet dit al jaren, blijkt uit onderzoek van Pointer en Follow the Money.

2020

Jeugdzorg is zelf een probleemkind

47
Margot Smolenaars

Margot Smolenaars

Ruim één op de tien Nederlandse kinderen ontvangt een vorm van jeugdzorg. Dat aantal stijgt al vijf jaar, net als de kosten. Dat is niet meer te betalen, vinden de Nederlandse gemeenten. In ieder geval niet van de 4,2 miljard die het kabinet nu jaarlijks beschikbaar stelt. Hoe kon het zo uit de hand lopen? In een nieuw onderzoeksdossier gaat Follow the Money op zoek naar antwoorden.