Organisatie

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De Nederlande Voedsel- en Warenautoritiet valt onder het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het bewaakt de voedselkwaliteit en de hygiëne in bedrijven, verleent vergunningen voor bedrijven die in voedsel, planten of dieren handelen, en regelt veterinaire keuring voor de slacht en de export van dieren.

artikelen
3

Homepage

www.nvwa.nl/

Verbeteringen of aanvullingen?   Tip de redactie
Annuleren
2021

Mestfraude: de vergeten bijdrage aan de stikstofcrisis

12
Hans Ariëns

Hans Ariëns

Fraude met dierlijke mest tast de Nederlandse natuur aan en draagt daardoor bij aan de stikstofcrisis die Nederland ‘op slot’ heeft gezet. Voor het eerst is het aandeel van mestfraude daarin hard gemaakt met nieuw onderzoek. Daarmee is de mestfraude een brandend politiek issue geworden, dat op de agenda van de kabinetsformatie thuishoort.

2020

Podcast | Het restafval van de zuivelindustrie: drie kalfjes per minuut

Podcast
14
Frederique de Jong & Ties Joosten

Frederique de Jong & Ties Joosten

In de Nederlandse zuivelindustrie worden honderdduizenden kalfjes geboren waar eigenlijk geen markt voor is. Ze zijn het afval van de melkproductie. Ties Joosten volgde het leven van zo'n stierkalfje en beschreef welke geldstromen daarin bepalend zijn.

Het restafval van de zuivelindustrie: drie kalfjes per minuut

107
Ties Joosten

Ties Joosten

In de Nederlandse zuivelindustrie worden honderdduizenden kalfjes geboren waar eigenlijk geen markt voor is. Ze zijn het afval van de melkproductie. Follow the Money volgt het leven van zo'n stierkalfje en beschrijft welke geldstromen zijn leven bepalen.