Tag

Parlementaire enquete Woningcorporaties

Op 16 april 2013 stelde de Tweede Kamer een parlementaire enquête in naar de opzet en het functioneren van woningcorporaties. Aanleiding hiervoor waren de vele misstanden bij woningcorporaties, zoals de financiële problemen bij Vestia. Omdat de negatieve gevolgen hiervan vooral bij huurders terechtkwamen, moest het onderzoek bijdragen aan een beter woningcorporatiestelsel.

De commissie concludeerde onder meer: 
In de corporatiesector was er sprake van wanbestuur, bestuurscrises of ernstig financieel mismanagement, soms ook in combinatie. In alle casussen bleek er sprake te zijn van falende corporatiebestuurders. Dit heeft geleid tot doorgeslagen ambities, gigantische projecten, speculatieve vastgoed- en grondtransacties, creatief boekhouden, of zelfs frauduleus handelen.

Ook het toezicht op de corporaties faalde, de publieke financiële toezichthouder had onvoldoende zicht op de risicovolle financiële producten bij de corporaties. Hierdoor konden binnenlandse en buitenlandse banken het gebruik van complexe derivaten bij corporaties actief en soms agressief promoten. Maar ook het volkshuisvestelijk toezicht is de afgelopen jaren onder de maat geweest.

Verder constateerde de commissie dat ook het toezicht op de volkshuisvestelijke prestaties door de jaren heen niet op een actieve en volwaardige manier was ingevuld. Van monitoring van de prestaties van woningcorporaties was geen sprake. Als laatste stelde de commissie dat ook het overheidstoezicht afwachtend en reactief was.

Zie https://www.parlement.com/id/vj8qb1nuabtp/parlementaire_enquete_woningcorporaties

artikelen
18
2022

Toezichthouder Ton Hugens: ‘Woningbouwcorporaties hebben steviger regie nodig’

Interview
6
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Ton Hugens houdt als directeur van de Autoriteit woningcorporaties toezicht op een sector die na jaren van relatieve rust een enorme bouwopdracht heeft. Te hoge ambities van de sector leidden in het verleden tot enorme problemen. In zijn eerste analyse kraakt Hugens alvast een paar harde noten. ‘Maak bouwplannen realistischer, want de werkelijkheid is altijd weerbarstiger dan de tekentafel.’

2017

‘Veel mensen hebben de hoop op een woning opgegeven’

Interview
67
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Het tekort aan woningen is inmiddels zo groot dat er weer sprake is van woningnood. Waardoor ontstond dit probleem? En is er wel een oplossing? Professor Peter Boelhouwer van de TU Delft, een specialist op het gebied van woningmarktbeleid, analyseert de situatie.

2016

Gemeenten zwichten voor investeringskracht grote corporaties

6
Peter Hendriks

Peter Hendriks

De nieuwe woningmarktregio’s blijken een slap aftreksel van de aanbeveling van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. De systeemcorporaties zijn ongemoeid gelaten. En waar vinden we nu die kleinere corporaties die dicht bij de huurder staan?

2015

Blok legt Waarborgfonds Sociale Woningbouw aan de ketting

Opinie
22
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Met een brief maakt minister Blok de Tweede Kamer duidelijk dat ook voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw de tijden van zelfregulering voorbij zijn. Het handige van een zelfstandig WSW is vooral dat er 80 miljard aan pseudo staatsschuld buiten de boeken van de staat blijft.

Splitsing activiteiten woningcorporaties wordt helse klus

8
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Minister Blok van Wonen en Rijksdienst wil dat woningcorporaties hun sociale en commerciële activiteiten loskoppelen. Het met de sector gesloten compromis daarover is een gemiste kans: het laat ruimte voor verkwisting van corporatiegeld.

Een blamage voor politici

Opinie
111
Eric Smit

Eric Smit

De gevallen zonnekoning Erik Staal bewijst de waarheid een dienst door de bankiers die betrokken waren bij de verkoop van miljarden aan derivaten aan Vestia voor de rechter te dagen. Waarom riepen politici de bankiers niet ter verantwoording?

2014

Aanbevelingen woningcorporaties onder de loep

9
Peter Hendriks

Peter Hendriks

De aanbevelingen in het eindrapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties zijn doortastend, verfrissend en soms gedurfd. Woningcorporatie-expert Peter Hendriks fileert ze en voorziet ze van commentaar.

Corporatiebestuurders klagen over te scherpe commissarissen

4
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Het toezicht op graaiende en malverserende bestuurders van woningcorporaties faalde, maar speelde bij de verhoren van Parlementaire Enquête Woningcorporaties nauwelijks een rol. Daarom interviewt FTM Heino van Essen, voorzitter van de Vereniging van Toezichthouders (VTW).

Duivesteijn: ‘Er is iets wezenlijks mis met ons corporatiestelsel’

31
Peter Hendriks

Peter Hendriks

PvdA-senator Adri Duivesteijn vindt dat het tijd wordt voor een tweede verzelfstandiging van de corporatiesector. 'De sector moet worden teruggegeven aan de samenleving,' zegt hij in een interview met Follow the Money.

Wie ontsprongen de dans bij verhoren Parlementaire Enquete?

7
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Ondanks het grote aantal verhoren, blijven veel volgers van de Parlementaire Enquête Woningcorporaties het gevoel houden dat er een paar belangrijke mensen ontbraken. Wie hebben we gemist?

De parlementaire enquêtecommissie op het rooster

8
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Zo’n zestig mensen zijn de afgelopen weken door de enquêtecommissie meedogenloos gegrild. Nu is het moment aangebroken om de commissieleden te beoordelen. Hoe hebben ze het gedaan, individueel en als team?

Waarom is Balkenende eigenlijk niet gehoord?

10
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Na het horen van tientallen mensen voor de enquetecommissie wonen is duidelijk dat zelfregulering desastreuze gevolgen heeft gehad. Maar waar was de grote voorvechter van zelfregulering voor maatschappelijke ondernemingen?

Verhoren (slot): verhouding tussen corporatie en gemeente onduidelijk

4
Peter Hendriks

Peter Hendriks

In de laatste verhoren van het parlementair onderzoek naar de woningcorporaties stond de gespannen verhouding tussen gemeente en woningcorporatie centraal.

CFV-directeur Daphne Braal ziet nieuwe risico’s woningcorporaties

16
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Tijdens de hoorzitting van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties verkeerde Daphne Braal in topvorm. Minister Blok wil haar organisatie opdoeken, maar na haar verhoor zal het verzet daartegen aan momentum winnen.

Fractiewoordvoerders Wonen zakken door het ijs

6
Peter Hendriks

Peter Hendriks

De drie gehoorde fractiewoordvoerders Wonen – Hofstra, Depla en Van Bochove – waren simpele, parlementaire waterdragers, zonder enige invloed van betekenis. Als het erop aankwam, lieten ze zich simpel opzij zetten. Dat bleek uit de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties van vrijdag.

Voormalig CFV-baas: 'kosten Vestia veel hoger'

1
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Jan van der Moolen, oud-directeur van de financiële toezichthouder CFV, zei woensdag dat hij het toezicht op derivaten te veel heeft overgelaten aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. ‘Ik had graag het recht gehad om een bewindvoerder aan te stellen.’

Topman Servatius was teveel ondernemer

4
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Leks Verzijlbergh zocht als corporatiebestuurder van Servatius voortdurend de grenzen op. Al zijn bijzondere projecten werden afgebroken en hebben veel geld gekost.

De Ondergang van Vestia in 5 Grafieken

Opinie
0
Robin Fransman

Robin Fransman

Zes maanden voordat de paniek over Vestia uitbrak, gaf het Ministerie van Binnenlandse zaken nog een positief oordeel over de woningcorporatie. Columnist Robin Fransman laat in vijf grafieken zien waarom dat belachelijk was.