Onderwerp · 19 artikelen

Parlementaire enquete Woningcorporaties

Op 16 april 2013 stelde de Tweede Kamer een parlementaire enquête in naar de opzet en het functioneren van woningcorporaties. Aanleiding hiervoor waren de vele misstanden bij woningcorporaties, zoals de financiële problemen bij Vestia. Omdat de negatieve gevolgen hiervan vooral bij huurders terechtkwamen, moest het onderzoek bijdragen aan een beter woningcorporatiestelsel.

De commissie concludeerde onder meer: 
In de corporatiesector was er sprake van wanbestuur, bestuurscrises of ernstig financieel mismanagement, soms ook in combinatie. In alle casussen bleek er sprake te zijn van falende corporatiebestuurders. Dit heeft geleid tot doorgeslagen ambities, gigantische projecten, speculatieve vastgoed- en grondtransacties, creatief boekhouden, of zelfs frauduleus handelen.

Ook het toezicht op de corporaties faalde, de publieke financiële toezichthouder had onvoldoende zicht op de risicovolle financiële producten bij de corporaties. Hierdoor konden binnenlandse en buitenlandse banken het gebruik van complexe derivaten bij corporaties actief en soms agressief promoten. Maar ook het volkshuisvestelijk toezicht is de afgelopen jaren onder de maat geweest.

Verder constateerde de commissie dat ook het toezicht op de volkshuisvestelijke prestaties door de jaren heen niet op een actieve en volwaardige manier was ingevuld. Van monitoring van de prestaties van woningcorporaties was geen sprake. Als laatste stelde de commissie dat ook het overheidstoezicht afwachtend en reactief was.

Zie https://www.parlement.com/id/vj8qb1nuabtp/parlementaire_enquete_woningcorporaties

De nieuwe woningnood
2 september 2022

Corporaties bezitten 101 miljard euro en huurders worden steeds armer

Nadia El Khannoussi
56
De nieuwe woningnood
8 mei 2022

Toezichthouder Ton Hugens: ‘Woningbouwcorporaties hebben steviger regie nodig’

Peter Hendriks
6
2017
De nieuwe woningnood
26 augustus 2017

‘Veel mensen hebben de hoop op een woning opgegeven’

Peter Hendriks
67
2016
Woningmarkt
19 juli 2016

Gemeenten zwichten voor investeringskracht grote corporaties

Peter Hendriks
6
2015
Woningmarkt
9 november 2015

Blok legt Waarborgfonds Sociale Woningbouw aan de ketting

Peter Hendriks
22
Woningmarkt
23 februari 2015

Splitsing activiteiten woningcorporaties wordt helse klus

Peter Hendriks
8
23 januari 2015

Een blamage voor politici

Eric Smit
111
2014
Woningmarkt
31 oktober 2014

Aanbevelingen woningcorporaties onder de loep

Peter Hendriks
9
Woningmarkt
30 oktober 2014

Corporatiebestuurders klagen over te scherpe commissarissen

Peter Hendriks
4
Woningmarkt
22 augustus 2014

Duivesteijn: ‘Er is iets wezenlijks mis met ons corporatiestelsel’

Peter Hendriks
31
Woningmarkt
18 juli 2014

Wie ontsprongen de dans bij verhoren Parlementaire Enquete?

Peter Hendriks
7
Woningmarkt
12 juli 2014

De parlementaire enquêtecommissie op het rooster

Peter Hendriks
8
Woningmarkt
11 juli 2014

Waarom is Balkenende eigenlijk niet gehoord?

Peter Hendriks
10
Woningmarkt
10 juli 2014

Verhoren (slot): verhouding tussen corporatie en gemeente onduidelijk

Peter Hendriks
4
Woningmarkt
9 juli 2014

CFV-directeur Daphne Braal ziet nieuwe risico’s woningcorporaties

Peter Hendriks
16
Woningmarkt
28 juni 2014

Fractiewoordvoerders Wonen zakken door het ijs

Peter Hendriks
6
Woningmarkt
26 juni 2014

Voormalig CFV-baas: 'kosten Vestia veel hoger'

Peter Hendriks
1
Woningmarkt
24 juni 2014

Topman Servatius was teveel ondernemer

Peter Hendriks
4
21 juni 2014

De Ondergang van Vestia in 5 Grafieken

Robin Fransman