Werkveld

Politiek

artikelen
58

Personen

Verbeteringen of aanvullingen?   Tip de redactie
Annuleren
2022

Toezichthouder partijfinanciën: ‘Geld is te belangrijk geworden in de politiek’

Interview
15
Dennis l’Ami

Dennis l’Ami

Een nieuwe wet moet zorgen voor betere controle op politieke geldstromen. Nu deze week bekend werd dat Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet een schorsing boven het hoofd hangt na klachten over zijn integriteit door acht Kamerfracties, is dat geen overbodige luxe. Ed Anker, voorzitter van de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp), is daarom blij met de aanscherping, maar ziet liever een andere eindverantwoordelijke. ‘Toezicht zou niet bij een minister moeten liggen.’

De dubbele pijn van de PvdA: met de kiezer is ook het geld weggelopen

58
Dennis l’Ami

Dennis l’Ami

De verkiezingsnederlaag die de PvdA in 2017 leed, heeft grote gevolgen voor de financiële slagkracht van de partij. Hoe krabbel je er weer bovenop als met de kiezer ook het geld wegblijft? ‘Een nieuwe combinatie van PvdA en GroenLinks zou al snel een tweede positie innemen.’

Expert partijpolitiek Gerrit Voerman: ‘Het gelijke speelveld in de politiek is verdwenen’

Interview
18
Dennis l’Ami

Dennis l’Ami

In de laatste twee jaar kwamen er in Nederlandse verkiezingscampagnes voor het eerst miljoenendonaties voorbij. Schimmige stichtingen kochten invloed en één partij had zelfs een buitenlandse suikeroom. Genoeg aanleiding om het oor te luister te leggen bij Gerrit Voerman, hoogleraar Ontwikkeling en functioneren van het Nederlandse en Europese partijstelsel aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voerman is een lopende encyclopedie op het gebied van partijfinanciering en daarmee dé persoon om deze ontwikkelingen te duiden. ‘We moeten concluderen dat het gelijke speelveld in de politiek is verdwenen.’

2021

Plezier is allerminst een luxe

Essay
12
Miriam Rasch

Miriam Rasch

Wie de wereld wil verduurzamen, of haar anderszins wil verbeteren, krijgt vaak het verwijt dat er straks werkelijk niets meer mag: dat ons echt alle pleziertjes worden ontnomen. Zo komt een vol consumptief leven ineens tegenover een afgekloven, ascetisch leven te staan. Maar zo hoeft het niet te gaan. Miriam Rasch pleit voor een praktijk die plezier voorop stelt – maar dan wel je eigen plezier, op je eigen voorwaarden.

2019

‘Politici, daar spreek je niet mee, daar schrijf je tegen…’

Opinie
159
Ewald Engelen

Ewald Engelen

Ewald Engelen staat stil bij de dood van Max van Weezel en prijst hem als een journalist pur sang, die nog lang de standaard zal zetten. Maar het eerbetoon dat politici de overleden journalist betoonden, gaat Engelen te ver. Waar is de afstand tussen journalistiek en politiek gebleven?

2017

Is Merkel IV wel zo’n gunstig voorteken?

Opinie
53
Daniel Mügge

Daniel Mügge

Spannend zijn ze niet, de Duitse verkiezingen. Alles wijst erop dat Angela Merkel morgen voor een vierde termijn zal worden verkozen. Duidt dit op pais en vree? Aber nein. Eerder op een fundamentele verschuiving in de politiek.

Kaalslag lokale journalistiek is slecht nieuws voor de democratie

Opinie
23
Chris Aalberts

Chris Aalberts

In maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Maar hoe weet je wat er speelt in de plaatselijke politiek als je niet in de stad woont? Krantenredacties worden wegbezuinigd en onderzoek van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek biedt al helemaal geen oplossingen.

De politiek wordt steeds infantieler

Opinie
4
Hans Schnitzler

Hans Schnitzler

We leven in een hoogst paradoxale tijd, schrijft Hans Schnitzler. En daardoor infantiliseert het politieke discours, en niet, zoals vaak gedacht, het kiezersvolk. Vuur wordt met vuur bestreden en pathologie met pathologie. Gecombineerd met de kracht van sociale media ontstaat een gevaarlijke mix voor de stabiliteit van democratieën.

De Zorgstemwijzer: wat willen partijen met marktwerking in de zorg?

8
Eelke van Ark

Eelke van Ark

Woensdag mag de Nederlandse burger zijn democratische plicht weer vervullen. De zorg is een van de belangrijkste verkiezingsthema's waarop de partijen zich van elkaar onderscheiden. Daarom zette Follow the Money het zorgbeleid van alle deelnemende partijen voor u op een rijtje.

De monetaire Stemwijzer: wat wil de politiek met ons geld?

98
Thomas Bollen & Gastauteur

Thomas Bollen & Gastauteur

Voor de verkiezingen worden de verkiezingsprogramma’s van de meeste partijen doorgerekend om mooie financiële plaatjes te schetsen bij het beloofde beleid. Maar hoe kijken de partijen aan tegen het fundament van onze financieel gestuurde economie: het geldstelsel? Paul Buitink en Thomas Bollen maakten een monetaire Stemwijzer met daarin de belangrijkste ideeën over ons geld.

Follow the Money selecteert

63
Redactie

Redactie

Follow the Money selecteert, met deze week: een 57-jarige digibeet wordt grote online drugshandelaar; Duitsland beter af zonder de euro; President Trump heeft weinig gedaan. Verder: kantinedame zet ongezondste stad van Amerika op het goede spoor; staatssecretaris Van Rijn informeerde de Kamer onvolledig; fundamentele wetenschap in het verdomhoekje. Tot slot: vijf politieke partijen slecht voor rechtsstaat; Tony Blair wil Brexit voorkomen; Macedonische tieners zaten achter nepnieuws VS; bejaarden aan het roer.

‘Zonder Roundup is er risico op voedselschaarste’

Interview
42
Stijn van Gils

Stijn van Gils

Een nieuw burgerinitiatief vraagt de Europese Commissie om onkruidverdelger Roundup te verbieden. ‘Goed idee,’ zegt GroenLinks. ‘Beetje laat,’ vindt het CDA. FTM voelde beide partijen aan de tand.

Alle partijen vinden de regeldruk in de zorg te hoog. Wie doet er iets aan?

9
Jeffrey Stevens

Jeffrey Stevens

In de Nederlandse gezondheidszorg zijn de mogelijkheden grenzeloos, maar het budget is dat niet. Daarom werden de politici van alle partijen uitgedaagd om op het podium van Carré duidelijkheid te geven. Waar ligt de grens van betaalbaarheid? Wanneer stopt solidariteit? En wat te doen met al die tabaksdoden?

2016

De holle lach van de middenpartijen

Opinie
24
Ewald Engelen

Ewald Engelen

De enthousiaste reacties vanuit Brussel op de verkiezing van Alexander van der Bellen tot nieuwe Oostenrijkse president stuitten Ewald Engelen tegen de borst. Ze onthullen de politieke vervreemding onder politici, stelt hij, vooral bij de middenpartijen. Welke oorzaken liggen hieraan ten grondslag?

Het is tijd voor politiek van onderop

Opinie
16
S. de Beter

S. de Beter

Steeds meer mensen keren zich ontevreden af van de politiek. De triomf van Donald Trump laat zien hoe gemakkelijk hun boosheid misbruikt kan worden door allerlei volksmenners. Het wordt hoog tijd om de politieke discussie nieuw leven in te blazen. Gastauteur S. de Beter doet enkele suggesties.

Trump-stemmer heeft gelijk: de samenleving is te ingewikkeld

Opinie
47
Stijn van Gils

Stijn van Gils

De verkiezing van Donald Trump tot Amerikaans president laat — na eerdere referenda over Oekraïne en Brexit — nog maar eens zien dat het menens is met de proteststem. Volgens Stijn van Gils moet de gevestigde politiek daar lessen uit trekken, ook in Nederland. De wereld moet eenvoudiger.

Verlos ons van de doorrekenfetisj

Opinie
17
Daniel Mügge

Daniel Mügge

Even leek er een einde te komen aan de traditie dat politieke partijen voorafgaand aan de verkiezingen hun programma’s laten doorrekenen door het Centraal Planbureau (CPB). Nu lijkt het er echter op dat de CPB-rekenmeesters toch aan de slag mogen. Daniel Mügge zou dat zeer betreuren.

Conformistisch tot op het bot: Nederland volgens politicoloog Hans Daalder

Opinie
41
David Hollanders

David Hollanders

In april overleed politicoloog Hans Daalder, wiens werk permanent actueel is. Daalders typering van de 19e en 20e-eeuwse Nederlandse politiek sluit naadloos aan bij de stand van zaken in Den Haag anno 2016. Een analyse.

Burgers hebben alle reden om boos te zijn

Opinie
163
Jean Wanningen

Jean Wanningen

Als politici gouden bergen beloven, maar niet leveren, is het begrijpelijk dat burgers boos worden. Als daarnaast slechts een klein percentage van de bevolking profiteert van het Europese macro-economische beleid en de inkomensongelijkheid verder toeneemt, worden burgers nóg bozer. Hoe kan deze negatieve tendens doorbroken worden? FTM-redacteur Jean Wanningen geeft een aanzet om de discussie over dit heikele thema op gang te brengen. Het is een van de onderwerpen in zijn volgende boek.

Feitenvrij

Opinie
38
Ewald Engelen

Ewald Engelen

Populistische groeperingen en politici krijgen van het politieke establishment regelmatig het verwijt dat ze het niet zo nauw nemen met de feiten. Deze constatering is op zich terecht, betoogt Ewald Engelen, maar het verwijt is dat niet. Populisten zijn namelijk niet de enigen die zich bezondigen aan feitenvrijheid. Hun critici doen dat net zo goed.

Zijn de uitwassen van het neoliberalisme nog te beteugelen?

Opinie
43
Gastauteur

Gastauteur

Toenemende inkomens- en vermogensverschillen, ongelijke kansen in het onderwijs, grootscheepse belastingontwijking door de meest bevoorrechten en een financieel systeem waarin de winsten voor de bankiers zijn en de verliezen voor de belastingbetaler. Ziehier de oogst van drie decennia neoliberalisme. Het is de hoogste tijd voor politici om opportunisme te verruilen voor leiderschap, betogen Rens Knegt en Rochus van der Weg.

Hoe de politiek zich steeds meer achter cijfers verschuilt

Opinie
17
Daniel Mügge

Daniel Mügge

De grote waarde die de regering hecht aan het vergroten van het bruto binnenlands product is tekenend voor het belang van objectieve (macro-economische) indicatoren in de politiek. Cijfers zijn nodig, betoogt Daniel Mügge, maar ze ontslaan politici niet van de plicht om besluiten te nemen op basis van hun eigen afwegingen. Het objectieve karakter van onderzoeksgegevens kan evenveel verhullen als verduidelijken.

Hoe de Algemene Maatregel van Bestuur de democratie uitholt

22
Pieter van der Lugt

Pieter van der Lugt

De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), een instrument om wetten bij te stellen en onbedoelde neveneffecten weg te nemen, dreigt in toenemende mate te worden gebruikt om democratische controle door het parlement te omzeilen. Hoe werkt deze politieke sluiproute, hoe is hij ontstaan en hoe vaak komt dit oneigenlijk gebruik van AMvB’s voor?

Hoe staat het met de mensenrechten in Oekraïne?

73
Platform Authentieke Journalistiek

Platform Authentieke Journalistiek

Lange tijd was het associatieakkoord ‘slechts een handelsverdrag,’ maar nu de PvdA, D66 en GroenLinks zich in de campagne rond het referendum mengen, komt er steeds meer nadruk op de politieke delen van het associatieverdrag. Bovenal zou het akkoord de democratie en de mensenrechten van Oekraïeners bevorderen. Het politieke gedeelte van het verdrag waaronder deze thema's vallen is al ondertekend in maart 2014. Iets meer dan twee jaar later stellen we daarom de vraag: Hoe staat het ervoor met de mensenrechtensituatie in Oekraïne?

Hoe de Tweede Kamer leunt op onderzoeken die elke lobbyist het eigen gelijk geven

4
Pieter van der Lugt

Pieter van der Lugt

Wetenschappelijk onderzoek moet feiten boven water krijgen en de waarheid blootleggen. Zodra onderzoek wordt ingezet voor lobbydoeleinden verdwijnen de nobele doelen van de wetenschap echter in een politiek moeras, vertroebeld door belangen en omgeven door een mist van twijfel. Hoe komt een Kamerlid tot een standpunt als het afhankelijk is van partijdig onderzoek?

Aanpak lobby verdeelt het kabinet

8
Pieter van der Lugt

Pieter van der Lugt

De Tweede Kamer debatteerde gisteren twee keer over de invloed van lobbyende bedrijven op wetgeving. Waar minister Kamp zich in een warrig debat geen voorstander toonde van nieuwe maatregelen, beloofde Dijsselbloem later opener te zijn over de beïnvloeding van wetgeving.

Nederlandse startups lobbyen niet, dat doen de corporates wel voor ze

5
Pieter van der Lugt

Pieter van der Lugt

Al kunnen innovatieve start-ups en bedrijven vaak hele sectoren ontwrichten, één ding veranderen ze niet: het aloude lobbyspel. Dat moeten ze meespelen, steeds vaker en steeds eerder. Maar Nederlandse startups doen dat anders: die leggen hun belangenbehartiging in handen van hun dino-concurrenten die makkelijker toegang hebben tot beleidsmakers. De vraag is wie daarbij uiteindelijk het grootste voordeel heeft.

'Zonder lobby geen democratie'

52
Anne ter Rele & Pieter van der Lugt

Anne ter Rele & Pieter van der Lugt

Lobbyisten zijn onder de Haagse kaasstolp zo vanzelfsprekend dat ze een vast onderdeel zijn geworden van het parlementaire proces. Over hun rol is nauwelijks discussie. Hoe kijken lobbyisten zelf naar hun aandeel in onze democratie? En wat vinden ze van de roep om regulering?

2015

Draaideur in Nederlandse politiek draait soepeltjes

107
Anne ter Rele & Pieter van der Lugt

Anne ter Rele & Pieter van der Lugt

De innige band tussen politiek en private belangen wordt vaak geïllustreerd met bekende namen van jobhoppende politici. Met enige regelmaat halen oud-ministers en Kamerleden het nieuws wanneer ze overstappen naar de private sector. Uit een loopbaananalyse van meer dan 300 (oud-)Kamerleden blijkt dat die bekende voorbeelden bepaald geen uitzonderingen zijn.

Politieke partijen zijn kweekvijvers voor lobbyisten

31
Anne ter Rele & Pieter van der Lugt

Anne ter Rele & Pieter van der Lugt

De nauwe verbondenheid tussen lobby en politiek gaat veel verder dan de enkele bekende oud-politicus die de belangen behartigt van grote bedrijven of organisaties. Vooral de fractieondersteuning van de Tweede Kamer blijkt een belangrijke bron voor lobbytalent.