Onderwerp · 2 artikelen

Recherche

Rechercheafdelingen zijn bij de Nederlandse politie te vinden op verschillende niveaus, van het wijkteam tot het nationale niveau. Een bijzondere plaats neemt daarbij de rijksrecherche in, die zich uitsluitend bezighoudt met het (mogelijk) plegen van strafbare feiten door overheidsfunctionarissen. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld corruptie, of om schietincidenten waarbij politieagenten hebben gevuurd met dodelijke afloop. De rijksrecherche moet niet verward worden met de Dienst Landelijke Recherche, waar dit artikel aan refereert, en die zich vooral bezighoudt met zware en georganiseerde criminaliteit en enkele specifieke soorten misdrijven zoals terrorisme en kinderporno.

31 augustus 2015

Waarom de recherche verliest van witteboordencriminelen [Interview]

Dennis Mijnheer
22
2013
14 februari 2013

Aanpak fraude schiet tekort

Dennis Mijnheer
3