Tag

Renteopslag

artikelen
15
2020

Banken melken het mkb leeg en komen ermee weg

90
Thomas Bollen

Thomas Bollen

Al tien jaar laten banken het mkb opdraaien voor hun financiële tegenvallers. Dat kostte het mkb tot nu toe miljarden. Tweede Kamerleden stelden hier in 2015 vragen over en de minister maande de banken tot ‘zelfregulering’. Wat heeft dat 5 jaar later opgeleverd?

Podcast | Banken melken het mkb leeg en komen ermee weg

Podcast
1
Frederique de Jong & Thomas Bollen

Frederique de Jong & Thomas Bollen

2016

ABN als eerste door de knieën om derivaten mkb: opslagverhogingen worden terugbetaald

105
Joris Heijn

Joris Heijn

ABN Amro zwicht als eerste bank voor de druk van mkb'ers die furieus zijn over hun rentederivaat. De bank betaalt alle renteverhogingen terug aan klanten die niet goed gewaarschuwd waren, zo staat te lezen in een advocatenbrief van de bank. Het is een doorbraak in het derivatendossier die de bank mogelijk honderden miljoenen euro's kan kosten. Maar het roept ook een volgende vraag op: heeft ABN de toekomstige aandeelhouders wel goed genoeg geïnformeerd ten tijde van de beursgang?

2015

Negatieve rente én extra betalen voor je renteswap - dat klopt niet

30
Joris Heijn

Joris Heijn

Tal van ondernemers bevinden zich in de bizarre situatie dat zij méér rente betalen, omdat de marktrente is gedaald. Dat is het gevolg van renteswaps die de mkb'ers hebben gekocht. Banken erkennen dat de extra rente fout is, maar van compensatie lijkt nog geen sprake.

ABN en Rabo in het nauw na enorme zeperd van ING in derivatendossier

75
Joris Heijn

Joris Heijn

ING heeft voor de derde maal op rij een rechtszaak verloren over opslagverhogingen bij renteswaps. Dat niet alleen, het Hof haalde ook de gehele swap door de shredder, iets dat nog niet eerder gebeurde. Daarmee stapelen de voor ondernemers gunstige uitspraken zich op. Ook andere banken komen nu in de verdrukking. Verpest ING het met deze zaak ook voor ABN en Rabo?

Handelaar in barkrukken deelt gevoelige tweede tik uit aan ING om opslagverhogingen renteswap

14
Joris Heijn

Joris Heijn

Voor de tweede keer in korte tijd heeft de rechter ING bevolen om een renteverhoging terug te betalen aan een ondernemer die een rentederivaat had gekocht. De opslagverhogingen horen tot de grootste pijnpunten in het rentederivatendossier. Hebben ondernemers daarmee een breekijzer gezet in een van de belangrijkste verdedigingslinie van de banken?

Friese vishandelaar onderuit in rechtszaak tegen Rabobank

38
Joris Heijn

Joris Heijn

De rechter heeft ondernemer Eeuwke Damstra in het ongelijk gesteld in een rechtszaak tegen de afdeling Bijzonder Beheer van Rabobank. De bank mag een lening opeisen, ondanks een tegenstrijdige afspraak met de gemeente. 'Ik heb niet op een punt verloren, ik heb gewoon alles verloren.'

Banken hullen zich in stilzwijgen over 'gratis' verdienmodel

83
Jan-Hein Strop

Jan-Hein Strop

Er zijn urgente en maatschappelijk relevante vragen over het 'gratis' verdienmodel van banken en over de manier waarop ze de prijzen van krediet voor kleine klanten hebben opgedreven. Maar als je die vragen stelt, krijg je geen antwoord.

Dubbele petten bij Bijzonder Beheer Rabobank

66
Joris Heijn

Joris Heijn

Drie medewerkers van de afdeling Bijzonder Beheer van Rabobank zijn tevens bestuurder van de Rabodochter die vastgoed opkoopt van (bijna) failliete klanten. Ondernemers klagen dat zij door verkoop aan de bank met een extra grote restschuld blijven zitten.

Dijsselbloem en AFM geven banken vrij spel voor verhoging kredietopslag

35
Jan-Hein Strop

Jan-Hein Strop

Banken hebben vrij spel om hun marges op leningen te verbeteren ten koste van het mkb. Daar wil minister Dijsselbloem niets aan veranderen. En de AFM kan geen toezicht houden.

Politiek gaat zich bemoeien met verhoging renteopslagen

73
Joris Heijn

Joris Heijn

De ophef over banken die eenzijdig de renteopslagen op leningen verhogen, begint nu ook door te dringen in de politiek. De PvdA wil de banken verbieden om zonder opgaaf van reden de rente te verhogen, maar Dijsselbloem houdt de boot voorlopig af.

Kifid houdt veel klachten rentederivaten buiten de deur

6
Jan-Hein Strop

Jan-Hein Strop

Het Kifid-loket voor klachten over rentederivaten gaat 26 januari open. Maar één van de grootste klachten rondom derivaten behandelt het Kifid niet – met goedkeuring van Financiën.

Massaclaims tegen banken om verhogen kredietopslag

13
Jan-Hein Strop

Jan-Hein Strop

De 'liquiditeitstoeslag', die banken na de crisis invoerden, ligt onder vuur. 'Miljarden zijn onterecht weggesluisd', zegt Pieter Lakeman. Hij is een juridische actie gestart tegen ABN Amro. 'Dat geld moet terug naar de mkb'er'

2014

Ondernemers: is opslag op uw lening verhoogd? Meld het hier!

25
Jan-Hein Strop

Jan-Hein Strop

Banken hebben sinds 2009 massaal de opslag verhoogd van leningen met een rentederivaat. Miljarden extra rentmarge zijn op deze manier binnengeharkt. Maar zijn die opslagverhogingen wel geoorloofd? Doe mee aan ons onderzoek.

2012

Wie beschermt ons tegen de banken?

12
Jan-Hein Strop

Jan-Hein Strop

Banken mogen u naaien, u de bank niet. Zo werkt het in een systeem waarin banken de spelregels bepalen. Maar het verzet groeit.