Tag

Rijksontwikkelingsbedrijf

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) was een uitvoeringsdienst van de Nederlandse rijksoverheid die twee taken had:

  • het beheer van het onroerendgoedbezit (grond en gebouwen) van het Rijk, waaronder het verkopen van overtollige bezittingen
  • deelname aan gecompliceerde gebiedsontwikkelingsprojecten waar meerdere ministeries vanuit verschillende invalshoeken bij betrokken waren

De dienst bestond van 1 juli 2009 tot 1 juli 2014 en ging op in het Rijksvastgoedbedrijf

artikelen
1
2022

Vastgoedexpert Erwin van der Krabben: ‘Projectontwikkelaars met grond in eigendom hebben te veel macht’

Interview
24
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Projectontwikkelaars kopen graag grond op plaatsen waar ze nieuwbouw verwachten. Zo verwerven ze het alleenrecht om daar te laten bouwen. De Nijmeegse hoogleraar Erwin van der Krabben vindt dat dit bouwrecht de concurrentie uitschakelt. ‘Misschien moeten we weer terug naar actief grondbeleid door de gemeenten.’