Onderwerp · 1 artikelen

Royalties

16 oktober 2018

Kan Spotify fraude stoppen en geld eerlijker onder artiesten verdelen?

Rufus Kain
19