Persoon

Sharon Dijksma

artikelen
14
Verbeteringen of aanvullingen?   Tip de redactie
Annuleren
2022

Belastingbetaler draait telkens op voor verkeerd bestede EU-landbouwsubsidies

23
Peter Teffer

Peter Teffer

Nederland zet ieder jaar tientallen miljoenen euro's opzij om fouten (en wellicht zelfs fraude) bij Europese landbouwsubsidies af te dekken. Niet de boer die het geld ten onrechte heeft ontvangen, maar de belastingbetaler betaalt de rekening.

2020

Amsterdam lobbyde voor Lelystad Airport zodat Schiphol kon groeien

6
Lise Witteman

Lise Witteman

De gemeente Amsterdam stak haar nek uit voor de opening van vliegveld Lelystad. Achter de schermen lobbyden wethouders Udo Kock (D66) en Sharon Dijksma (PvdA) bij de Europese Commissie voor een cruciale regeling, zodat Schiphol zijn positie als internationale luchthaven kan behouden. Dit gebeurde tegen de zin én de verkiezingsbelofte van coalitiegenoot GroenLinks. Corona en aarzelende politici dreigen nu alsnog roet in het eten te gooien.

Stikstof van de buren: hoe een Europese aanpak verzandde in eigenbelang

58
Peter Teffer

Peter Teffer

Ongeveer eenderde van de stikstofdepositie in Nederland komt uit het buitenland. Een poging om in Brussel strenge reductiedoelen voor 2030 vast te leggen, voor zowel Nederland als zijn buurlanden, liep op de klippen. Lidstaten bleken hun eigen economie belangrijker te vinden dan het voorkomen van volksgezondheids- en milieuschade.

2019

In Amsterdam tref je een woud van ambtenaren, gestut door een cordon van consultants

Opinie
111
Hans Baaij
Amsterdam

Hans Baaij

Amsterdam telde in 2017 13.819 ambtenaren. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat de Amsterdamse burger door de bomen het bos niet meer ziet, schrijft Hans Baaij.

2016

Nationalisering ProRail stelt vriend en vijand voor raadsels

11
Marcel van Silfhout

Marcel van Silfhout

Het besluit van staatssecretaris Dijksma om ProRail te nationaliseren leidt alom tot verbazing. Niet alleen loopt er net een onderzoek naar de vraag welke ordening van het Nederlandse spoor het meest ideaal is, het is bovendien volstrekt onduidelijk wat de stap betekent voor het toekomstige beleid. Komt nu ook de NS weer helemaal onder de hoede van de Staat, of komt er juist meer privatisering op het spoor?

Dijksma zet met ‘marktverkenning’ de verhouding NS en Den Haag weer op scherp

7
Marcel van Silfhout

Marcel van Silfhout

Het Fyra-fiasco krijgt nog een staart. Staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) wil middels een ‘marktverkenning’ wel eens weten of een andere partij het nog beter zou kunnen doen. Bijzonder lastig voor de NS, want het bedrijf staat op het punt om voor een miljard euro zo’n 80 nieuwe intercity’s te bestellen. Een hernieuwde strijd tussen de NS en politiek Den Haag lijkt op komst.

Kijktip: ruzie over het gif dat Roundup heet

24
Arne van der Wal

Arne van der Wal

Het onkruidverdelgingsmiddel Roundup had sinds eind vorig jaar eigenlijk niet meer in de tuincentra mogen liggen. Toch is het middel nog volop verkrijgbaar, ook voor particulieren. Op de achtergrond woedt een heftige strijd over de vraag hoe schadelijk het verdelgingsmiddel voor onze gezondheid is. TV-programma Zembla wijdt zijn uitzending van woensdagavond aan het felle debat dat hierover is losgebarsten. Ook hier draait het om geld, veel geld.

2015

Aandeelhouders zijn geen directeuren - dat geldt ook voor politici

Opinie
8
Rochus van der Weg

Rochus van der Weg

De aanhoudende problematiek op het spoor illustreert de bestuurlijke problemen van geprivatiseerde overheidsdiensten. Als politici directeurtje gaan spelen en er daardoor bestuurders zonder vakkennis worden benoemd, moet de verzelfstandiging van publieke diensen maar worden teruggedraaid, vinden Rens Knegt en Rochus van der Weg

Een stevig debat over voedsel

Opinie
57
Gastauteur

Gastauteur

Het borrelt binnen de voedingssector. Vrijwel alle belangrijke spelers zijn zich terdege bewust van de levensgrote uitdagingen die raken aan de duurzaamheid, robuustheid en gezondheid van onze voedselvoorziening. Volgens gastauteur Lise Witteman zijn alle ogen nu eerst gericht op de overheid: komt staatssecretaris Dijksma eind deze week met een doorwrochte voedselstrategie?

Een nieuw gevaar voor de boeren: Silicon Valley

Opinie
66
Hans Baaij

Hans Baaij

Boeren concurreren vooral met elkaar en denken dat de oplossing ligt in steeds meer produceren. Dat getuigt van een riskante kortzichtigheid. Ze krijgen straks te maken met concurrentie van industriële food startups in Silicon Valley die voedsel op plantaardige basis produceren, signaleert Hans Baaij.

Stront in de melk

33
Gastauteur

Gastauteur

Het recente einde van het melkquotum ging gepaard met doemscenario's van ontvolkte weiden. De Hollandse koe zou een toekomst tegemoet gaan zoals die van de varkens en de kippen in hun megastallen: levend op krachtvoer, in kleine hokken, mager van de enorme hoeveelheden melk die industrieel wordt ontnomen. Het kabinet en de Tweede Kamer zeggen zich daartegen te verzetten en willen juist méér koeien in de wei. Maar of de nieuwe regels daarbij helpen, is volstrekt de vraag, ontdekt gastauteur Lise Witteman. Hoe gaat staatssecretaris Dijksma dan wél de ambities waarmaken?

Voedselmultinationals bedreigen Nederlandse zadenrijkdom via octrooirecht

27
Gastauteur

Gastauteur

Het Europees Octrooibureau heeft beslist dat je eigenschappen van klassiek veredelde voedselgewassen kunt octrooieren. Een pijnlijke nederlaag voor de Nederlandse kwekers die nu elkaars gewassen verder veredelen, meldt gastauteur Lise Witteman. Kan hun lobby in Brussel nog iets uitrichten tegen de oprukkende voedselgiganten? Vandaag debatteert de Kamer over dit groene gevaar.

2014

Antwoord op Kamervragen 'Vissen naar subsidie'

6
Anne de Blok

Anne de Blok

Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma werd door de Kamerleden Van Gerven (SP), Dikkers en Leenders (beiden PvdA) tot verantwoording geroepen, maar haar antwoorden blijven summier.

Kamervragen over uitzending Reporter 'Vissen naar subsidie'

9
Eric Smit

Eric Smit

Staatsecretaris Economische Zaken Sharon Dijksma weigerde halsstarrig te reageren op vragen van Brandpunt Reporter/FTM over verleende miljoenensubsidies. Nu wordt ze door Kamerlid Henk van Gerven ter verantwoording geroepen.