Organisatie · 0 artikelen

Stichting Bewind

Stichting Bewind is de bewindvoerder van de stichtingen die over het vermogensbeheer van het Koninklijk Huis gaan. Sommige van deze stichtingen bevinden zich in het buitenland. Ook wikkelt de stichting de erfenissen af. Dit deed de stichting bijvoorbeeld in 2005 bij het overlijden van prinses Juliana. Zo is de stichting bestuurder van de Stichting Fonds voor functionele kosten van het Huis Oranje-Nassau I. Laatstgenoemde stichting werd door Juliana opgericht in 1968 om het vermogen van haar dochters Christina, Irene en Margriet te beheren. Zij kregen namelijk geen toelage van het Rijk en worden 'uit eigen middelen' betaalt door de stichting. De bestuursleden van de stichting worden benoemd door de Drager van de Kroon, de commissaris van de stichting. De stichting was betrokken bij het overleg over het oprichten van Crocus Trust, waar het door Christina van haar vader prins Bernhard geërfde vermogen in werd ondergebracht. Stichting Bewind is klant bij het in Waalre gevestigde Box Consultants, een vermogensbeheerder van leden van het Koninklijk Huis. In maart 2018 bleek dat Box Consultants onderwerp is van een strafrechtelijk onderzoek naar fraude en valsheid van geschrifte. Als men kijkt naar het verleden van de Stichting Bewind, komen daar een paar opvallende namen in voor. Zoals Jan Gustaaf Adolf Sirtema van Grovestins, oud-bankier bij de voormalige ABN en financieel adviseur van zowel Juliana als Beatrix. Hij was sinds 1990 met pensioen maar zou nog steeds om advies worden gevraagd. Ook een opvallende naam is Francis Loudon, oud-bankier bij MeesPierson. De bank is een belangrijke beheerder van Oranje-gelden. Loudon was tevens commissaris bij Dordtsche Petroleum. (Bron: Quote 1999) Opvallend is de link tussen de Stichting Bewind en het kantoor De Brauw, Blackstone Westbroek. Huidig bestuurslid (2018) Pierre Nijnens is hier partner en oud-bestuurslid Frans Duynstee (adviseur van) en Johan Lodewijk Willem Sillevis Smitt hebben ook hun banden met dit advocatenkantoor. Sillevis Smitt was de persoonlijke jurist van het Koningshuis van 1975 tot 1981. Veel rechtsgeleerd adviseurs vorst kwamen van ditzelfde kantoor. (bron: advocatenblad.nl) Ook was Jan Maarten Boll, voormalig advocaat bij De Brauw, Blackstone Westbroek, bestuurslid van twee stichtingen van het koninklijk huis. Het betreft Stichting Officiële Geschenken van het Huis Oranje-Nassau en Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau. In 2009 zijn er Kamervragen gesteld over de verschillende stichtingen die aan het koningshuis verbonden zijn. Bestuurders van de stichting zijn : P.J.A.M. Nijnens, J.N. van Lunteren, S.D.F. Kaempfer. Het registernummer van de stichting is 41151000.

Vestigingsplaats

Dienstverbanden: nevenfunctie

Verbeteringen of aanvullingen?   Tip de redactie
Annuleren

(Nog) Geen artikelen gevonden