Organisatie · 3 artikelen

Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH)

De stichting GMH ziet toe op de naleving van de Gedragscode medische Hulpmiddelen. Deze code is zelfregulerend, en betreft geen formele wet- of regelgeving in formele zin. De code geeft nadere invulling aan hoe leveranciers van medische hulmiddelen en partijen die betrokken zijn bij besluitvorming over de aanschaf en/of toepassing van medische hulpmiddelen op een zorgvuldige, transparante en verantwoorde wijze met elkaar omgaan. 

Een van de onderwerpen die in de GMH centraal staat, is het verbod op gunstbetoon (en de uitzonderingen die daarop van toepassing zijn). Het verbod op gunstbetoon voor medische hulpmiddelen is ook wettelijk vastgelegd in de Wet medische hulpmiddelen en de Beleidsregels gunstbetoon Wet op de medische hulpmiddelen.

Verbeteringen of aanvullingen?   Tip de redactie
Annuleren
Medische hulpmiddelen
8 december 2022

Medische toezichthouder keurt snoepreisjes voor artsen goed tegen de eigen regels in

Ilona Dahl
8
2021
Medische hulpmiddelen
6 augustus 2021

Gezocht: kunstheup zonder ingebouwd servicecontract

Ilona Dahl
13
2019
Medische hulpmiddelen
5 februari 2019

Zelfregulering van medische-hulpmiddelenindustrie faalt

Ilona Dahl
14