Tag

SyRI

Het Systeem Risico Indicatie (SyRI) koppelde data van publieke instellingen aan elkaar, waarna die met algoritmes werden doorzocht om specifiek in achterstandswijken te speuren naar ‘verhoogd risico’ op misbruik van sociale voorzieningen. De mensen die uit het systeem kwamen rollen, werden vervolgens aan extra controles onderworpen. SyRI is vooral in Rotterdam ingezet.

SyRI werd begin 2020 door de rechter verboden. Het systeem was volgens de rechtbank in strijd met de het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en was ‘onvoldoende inzichtelijk en controleerbaar’. Betrokkenen wisten niet welke gegevens SyRI precies verwerkte, hoe of waarom het systeem dit deed en werden niet op de hoogte gesteld wanneer zij door het systeem als ‘risico’ waren aangemerkt.

In de jaren dat SyRI werd ingezet, zijn er nul ‘verdachten’ veroordeeld.
artikelen
2
2021

‘Het Nederlandse staatsbestel is niet klaar voor verdere digitalisering’

Interview
102
Sebastiaan Brommersma

Sebastiaan Brommersma

Digitalisering van de overheid zet de verhoudingen in de rechtsstaat onder druk. Door complexe technologie en scheefgroei in de distributie van digitale middelen kunnen de rechter en het parlement de uitvoerende macht steeds slechter controleren. Het delicate evenwicht van de trias politica raakt zo verder verstoord, waarschuwt Reijer Passchier van de Universiteit Leiden.

De datahebzucht van de overheid lokt nieuwe toeslagenaffaires uit

Analyse
54
Sebastiaan Brommersma

Sebastiaan Brommersma

De overheid maakt steeds vaker gebruik van complexe data die ze over burgers verzamelt. Maar de koppeling van al die data is ondoorzichtig en de algoritmes die overheidsdiensten gebruiken om de data te verwerken, zijn moeilijk te controleren. Dat is een recept voor hardnekkige systeemfouten, die grote gevolgen kunnen hebben: zie de toeslagenaffaire. De Tweede Kamer heeft inmiddels een nieuwe wet aangenomen die inzet op nog verdergaande datakoppelingen.